Alternativni izvještaj: Najmanje se radilo na zaštiti prava manjina

Alternativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu donosi pregled stanja u nekoliko oblasti značajnih za put naše zemlje ka članstvu u EU. Važan dio izvještaja posvećen je ljudskim pravima i zaštiti prava manjina.

eu

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH objavila je četvrti “Alternativni izvještaj za BiH 2016: Politički kriteriji” koji analizira trenutno stanje u više sektora kao što su stepen demokratičnosti i funkcionisanje države, vladavina prava i korupcija, ljudska prava i prava manjina, te tranziciona pravda. Izvještaj je nastao zajedničkim naporom više desetina osoba i nevladinih organizacija, koje su zajedno nastojale predstaviti aktuelno stanje evropskih integracija BiH iz ugla sektora civilnog društva.

Od ljeta 2015. do ljeta 2016. godine Bosna i Hercegovina jeste zabilježila formalni napredak u evropskim integracijama, ali on nije bio praćen suštinskim reformama, navodi se u izvještaju.

“Najmanje se radilo na zaštiti ranjivih i marginalizovanih grupa i provedbi reformi koje trebaju omogućiti dostojanstven život. Čak se usuđujem reći da je bilo i nazadovanja po određenim pitanjima. Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci i predmetu Zornić protiv BiH nisu izvršene, a vlasti nisu učinile ni najmanji napor da se, ako ništa, radi na otklanjanju diskiminacije”, kaže Inela Hadžić, program koordinatorica Sarajevskog otvorenog centra, koordinirajuće organizacije u izradi izvještaja

U sektoru zaštite ljudskih prava, nisu usvojene nikakve značajne i sistematske politike, ali su pohvalne aktivnosti Vijeća ministara BiH na poboljšavanju Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ombudsmanu koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Ipak, zabrinjavajuće ostaju opstrukcije pojedinih političkih parija zbog kojih predložene izmjene još uvijek nisu usvojene, navodi se u izvještaju.

Diskriminacija i nasilje su sveprisutni, a i dalje nema napretka u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u sudskoj praksi.

“U oblasti prava žena i rodne ravnopravnosti posebno zabrinjava činjenica da Vlada FBiH i dalje ne ispunjava obavezu finansiranja sigurnih kuća u predviđenom zakonskom okviru, te predlaže izmjene i dopune zakona kojima se predviđa da sigurne kuće moraju biti registrovane u skladu sa Zakonom o ustanovama FBiH, čime se izlažu dodatnom finansijskom i administrativnom opterećenju”, objašnjava Hadžić.

Dio izvještaja posvećen je ulozi civilnog društva u procesu integracija, koja se smatra oslabljenom zbog prakse da se se ključni dokumenti, poput Reformske agende i zakona koji iz nje proizlaze, usvajaju potpuno netransparentno, bez ikakvog uvida ili učešća javnosti.

“Civilno društvo mora postati treći akter ovog procesa (pored države i EU institucija) da bi se on vratio u okvire demokratske prakse”, stoji u izvještaju.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine koja je sačinila ovaj izvještaj neformalna je koalicija trideset organizacija civilnog društva. Cilj inicijative je praćenje bh. reformi i nadgledanje primjene politike, prava i standarda Evropske unije. Poseban fokus članice organizacije inicijative stavljaju na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava.

Tekst preuzet sa portala disrkiminacija.ba

Izvršna i zakonodavna vlast u RS – Podrška institucijama u implementaciji preporuka za unapređenje stanja

Predstavnici/e U.G. “Zašto ne” prošle sedmice održali su nekoliko sastanaka sa institucijama izvršne i zakonodavne...

Alisa Karović

Općina Stari Grad: Primjer kako lokalne samouprave trebaju provoditi politiku otvorenosti

Predstavnici/e U.G. „Zašto ne“ prošle sedmice održali su sastanak sa načelnikom Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahimom Hadžibajrićem i pomoćnicom načelnika za odnose s javnošću i informacione sisteme,...

Alisa Karović

Objavljen „Glasometar 2018“ – Provjerite sa kojom strankom se najviše slažete

UG „Zašto ne“ je danas objavio „Glasometar 2018“, internet aplikaciju koja omogućava potencijalnim glasačima da uporede svoje stavove sa stavovima 20 političkih partija koje će učestvovati na opštim...

Alisa Karović