Javnarasprava.ba – Mehmedović najviše komunicira sa građanima

DSC00316

U prva tri mjeseca rada internet-platforme javnarasprava.ba, Šemsudin Mehmedović, zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, se pokazao kao parlamentarac koji je najspremniji da odgovara na pitanja građana. Mehmedović je, primjerice, otvoreno podržao i ukidanje naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima i drugim tijelima tokom radnog vremena, ali i smanjenje plata za izabrane zvaničnike u toku trajanja mandata. Pored Mehmedovića, na sva postavljena pitanja su odgovorili i Aner Žuljević  i Jasmina Zubić (SDP).

Platforma Javna rasprava, čiji je cilj direktno uključivanje građana u procese donošenja odluka u parlamentima u Bosni i Hercegovini, od početka djelovanja, u septembru ove godine, je obradila preko 150 zakona i 500 specifičnih, uz zakone vezanih tema. Najzanimljiviji sadržaji korisnicima socijalnih mreža i web-stranice bili su: Prijedlog budžeta FBiH za 2016. godinu; Prijedlog Zakona o radu RS; Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH; Prijedlog Zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH, te Prijedlog Zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u konvertibilne marke BiH.

Građani iz cijele BiH su parlamentarcima masovno postavljali pitanja na web-sajtu, te komentarisali i dijelili zakone i pripadajuće specifične oblasti na društvenim mrežama. Tako je postavljeno ukupno 2232 pitanja, a dato je 138 odgovora. Prvi odgovor na pitanje je dao Sanel Razić, poslanik SBB-a u Parlamentu FBiH koji je odgovorio na pitanje u vezi sa Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, te u svom odgovoru izrazio podršku ovom prijedlogu zakona.

Šemsudin Mehmedović
Šemsudin Mehmedović

Zastupnici iz oba doma državnog parlamenta koji su procentualno najviše odgovorili na pitanja građana su: Šemsudin Mehmedović (SDA) kojem je postavljeno 25 pitanja i odgovorio je stoprocentno, Mirsad Mešić (SDP) sa 16 odgovora na 17 postavljenih pitanja, Mario Karamatić (HSS) sa 10 odgovora na 12 postavljenih pitanja i Nikola Lovrinović (HDZ) sa četiri odgovora na šest postavljenih pitanja. U Narodnoj skupštini i Vijeću naroda RS jedini koji je odgovarao na pitanja bio je Kemo Čamdžija iz SDA, sa devet odgovora na 11 postavljenih pitanja. U oba doma Parlamenta FBiH, Aner Žuljević i Jasmina Zubić (SDP) su jedini odgovorili na sva pitanja – Žuljević na osam a Zubić na devet. Mirvet Beganović (Laburistička stranka BiH) koji je odgovorio na 10 od 12 pitanja i Rasim Kantarević, također iz Laburističke stranke, koji je odgovorio na pet od šest pitanja, te Admir Hadžipašić (A-SDA) sa sedam odgovora na devet postavljenih pitanja, Ismet Osmanović (SDA) sa devet odgovora na 11 postavljenih pitanja i Alma Kratina (DF) sa šest odgovora na devet postavljenih pitanja, su takođe bili zastupnici koji su u visokom procentu odgovarali na pitanja građana.

Zanimljivo je da zastupnici SBB-a, HDZ-a 1990, SNSD-a, SDS-a, DNS-a, DF-a, BPS-a, A-SDA i PDP-a na državnom nivou uopšte nisu našli za shodno da odgovore ni na jedno pitanje građana, uprkos velikom interesu i ukupnom broju upita.

Detaljni podaci o broju postavljenih pitanja i odgovorima dostupni su na www.javnarasprava.ba

Predstavljanje smjernica za otvorenost državnih institucija u zemljama zapadnog Balkana

U sklopu projekta ACTION SEE - “Mreža za odgovornost, nove tehnologije i otvorenost institucija u Jugoistočnoj Evropi”,...

Alisa Karović

U.G. Zašto ne na javnoj debati o izmjenama Ustava KS

Predstavnici U.G. Zašto ne, krajem prošle sedmice, sudjelovali su u javnoj debati o nedavno pripremljenim amandmanima na izmjene Ustava Kantona Sarajevo. Javnu raspravu organizovali su Centri...

Alisa Karović

“Mediji pričaju” sa Dr. Francisom Fukuyamom

Dr. Francis Fukuyama posjetio je Sarajevo kao jedan od predavača Liderske Akademije za razvoj koji će se održati tokom ove sedmice na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Program je...

Alisa Karović