Javnarasprava.ba: Parlamentom dominiraju plate i naknade

U srijedu 9. novembra 2016. godine, sa početkom u 10:00 sati održat će se 37. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Kako bi poboljšali upoznatost građana sa najvažnijim temama o kojima se raspravlja u parlamentima, tim portala Javnarasprava.ba vam donosi pregled najzanimljivijih zakona i tema o kojima će sutra raspravljati parlametarci.

psbih

Na ovoj sjednici će se razmatrati prijedlozi osam zakona, a svakako je kuriozitet da  se polovina zakona odnosi na plaće i naknade zaposlenih u određenim institucijama BiH. Naime, na dnevnom redu su čak tri prijedloga izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskih i tužiteljskim institucijama na razini BiH.

Prvi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama dolazi iz Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara svojim prijedlogom želi ponovno da uvede instituciju „bijelog hljeba“, koji bi se po ovom prijedlogu mogao uživati do 6 mjeseci nakon isteka mandata, te da regulira mjesečnu porodiljsku naknadu koja bi iznosila prosiječnu vrijednost tri posljednje ostvarene plate, kao i otpremnine koje bi iznosile šest ostvarenih neto plaća u posljednjih šest mjeseci, ili šest prosječnih neto plaća isplaćenih u BiH, ukoliko je to povoljnije po službenika (u praksi, ovo znači da bi parlamentarci mogli primiti oko 30.000 KM otpremnine).  Korisnici javnarasprava.ba su snažno protiv ‘bijelog hljeba (1323 glasa protiv prema 71 glas za ili 95% prema 5%), slažu se sa iznosom porodiljske naknade, dok su nešto više podijeljeni oko otpremnina.

Otpremninama se bave i izmjene ovog zakona koje je predložio Damir Arnaut, SBB-ov poslanik u Parlamentu BiH. Prema njegovom prijedlogu, otpremnina da iznosi šest posljednjih isplaćenih neto plaća, njen maksimalni iznos bi bio 12 prosječnih neto plaća u BiH, a minimalni 6 prosječnih neto plaća u BiH. U praksi, parlamentarci bi mogli primiti maksimalno oko 9.900 KM, a minimalno oko 5.000 KM. Korisnici platforme javnarasprava.ba su podijeljeni kada je u pitanju ovaj prijedlog, te je 44% korisnika glasalo za, a 56% je glasalo protiv.

Treći prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH dolazi od Šemsudina Mehmedovića, poslanika SDA u Parlamentu BiH i jednog od najaktivnijih parlamentaraca na našoj platformi. On u svom prijedlogu predlaže izjednačavanje koeficijenata plaća policijskih službenika sa ostalim državnim službenicima.

Posljednji zakon koji se bavi plaćama i naknadama predložilo je Vijeće ministara BiH, a ovim zakonskim rješenjem se predlaže uvođenje naknada za odvojen život i troškova smještaja sudijama i tužiocima u BiH, te uvođenje naknade za ishranu tokom rada.

Ostala četiri zakona o kojima će se raspravljati na sjednici su Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu.

Predlagač sva četiri zakona je Vijeće ministara BiH, a analizu svih zakona sa ove sjednice možete naći na javnarasprava.ba. Tim portala „Javnarasprava.ba“ će prije same sjednice svim parlamentarcima poslati rezultate glasanja građana po svakom od prijedloga, te pozivamo građane da daju svoj glas, ali i postave pitanja direktno parlamentarcima, te na taj način utiču na način na koji će poslanici razmišljati o pojedinim prijedlozima.

Istinomjer analiza: Načelnici na opštim izborima – nedosljednost koja je u skladu sa zakonom

Praksa da se načelnici opština i gradonačelnici koji su od strane građana dobili mandate na lokalnim izborima, još na...

Alisa Karović

Pravosudne institucije u BiH trebaju biti otvorenije prema građanima

Pravosudne institucije u BiH imaju nizak stepen otvorenosti prema građanima i zadovoljavaju tek oko 40% postavljenih indikatora u istraživanju koje je UG Zašto ne provelo za 2017. godinu u saradnji...

Alisa Karović

Ulična akcija “Fakat važno” – razgovarajmo o ekonomiji BiH!

U organizaciji Centra za politike i upravljanje (CPU) u Sarajevu je 26. septembra 2018. godine održana ulična akcija pod nazivom "Fakat važno!". Cilj ove aktivnosti je bio podizanje svijesti...

Alisa Karović