Javnarasprava.ba: Parlamentom dominiraju plate i naknade

U srijedu 9. novembra 2016. godine, sa početkom u 10:00 sati održat će se 37. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Kako bi poboljšali upoznatost građana sa najvažnijim temama o kojima se raspravlja u parlamentima, tim portala Javnarasprava.ba vam donosi pregled najzanimljivijih zakona i tema o kojima će sutra raspravljati parlametarci.

psbih

Na ovoj sjednici će se razmatrati prijedlozi osam zakona, a svakako je kuriozitet da  se polovina zakona odnosi na plaće i naknade zaposlenih u određenim institucijama BiH. Naime, na dnevnom redu su čak tri prijedloga izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskih i tužiteljskim institucijama na razini BiH.

Prvi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama dolazi iz Vijeća ministara BiH. Vijeće ministara svojim prijedlogom želi ponovno da uvede instituciju „bijelog hljeba“, koji bi se po ovom prijedlogu mogao uživati do 6 mjeseci nakon isteka mandata, te da regulira mjesečnu porodiljsku naknadu koja bi iznosila prosiječnu vrijednost tri posljednje ostvarene plate, kao i otpremnine koje bi iznosile šest ostvarenih neto plaća u posljednjih šest mjeseci, ili šest prosječnih neto plaća isplaćenih u BiH, ukoliko je to povoljnije po službenika (u praksi, ovo znači da bi parlamentarci mogli primiti oko 30.000 KM otpremnine).  Korisnici javnarasprava.ba su snažno protiv ‘bijelog hljeba (1323 glasa protiv prema 71 glas za ili 95% prema 5%), slažu se sa iznosom porodiljske naknade, dok su nešto više podijeljeni oko otpremnina.

Otpremninama se bave i izmjene ovog zakona koje je predložio Damir Arnaut, SBB-ov poslanik u Parlamentu BiH. Prema njegovom prijedlogu, otpremnina da iznosi šest posljednjih isplaćenih neto plaća, njen maksimalni iznos bi bio 12 prosječnih neto plaća u BiH, a minimalni 6 prosječnih neto plaća u BiH. U praksi, parlamentarci bi mogli primiti maksimalno oko 9.900 KM, a minimalno oko 5.000 KM. Korisnici platforme javnarasprava.ba su podijeljeni kada je u pitanju ovaj prijedlog, te je 44% korisnika glasalo za, a 56% je glasalo protiv.

Treći prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH dolazi od Šemsudina Mehmedovića, poslanika SDA u Parlamentu BiH i jednog od najaktivnijih parlamentaraca na našoj platformi. On u svom prijedlogu predlaže izjednačavanje koeficijenata plaća policijskih službenika sa ostalim državnim službenicima.

Posljednji zakon koji se bavi plaćama i naknadama predložilo je Vijeće ministara BiH, a ovim zakonskim rješenjem se predlaže uvođenje naknada za odvojen život i troškova smještaja sudijama i tužiocima u BiH, te uvođenje naknade za ishranu tokom rada.

Ostala četiri zakona o kojima će se raspravljati na sjednici su Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH, i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu.

Predlagač sva četiri zakona je Vijeće ministara BiH, a analizu svih zakona sa ove sjednice možete naći na javnarasprava.ba. Tim portala „Javnarasprava.ba“ će prije same sjednice svim parlamentarcima poslati rezultate glasanja građana po svakom od prijedloga, te pozivamo građane da daju svoj glas, ali i postave pitanja direktno parlamentarcima, te na taj način utiču na način na koji će poslanici razmišljati o pojedinim prijedlozima.

ACTION SEE: Dodijeljeni grantovi civilnim organizacijama

Grantovi za realizaciju šestomesečnih projekata dodeljeni su 18 organizacija civilnog društva iz šest zemalja:...

Emir Zulejhić

ACTION SEE: Kreirane preporuke za unaprijeđenje otvorenosti institucija u BiH

Mreža nevladinih organizacija ACTION SEE, nakon provedenog istraživanja o otvorenosti institucija kroz Regionalni indeks otvorenosti vlasti u 6 zemalja jugoistočne Evrope (BiH, Srbija, Crna Gora,...

Alisa Karović

“Global Fact 4” okupio gotovo 200 fact-checkera iz cijelog svijeta

Od 05. do 07. jula ove godine, u Madridu je održan Global Fact 4, međunarodna konferencija “fact-checkera” na kojoj su učestvovali i predstavnici bosanskohercegovačke fact-checking inicijative...

Alisa Karović