Parlament BiH mora zakazati sjednicu na kojoj će se raspravljati o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH

Parlament BiH mora konačno raspravljati o Prijedlogu Zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH i pokazati da je zaista opredijeljen za nastavak EU integracija, poručeno je sa Okruglog stola u organizaciji portala javnarasprava.ba i Transparency International BiH, koji je održan 18. jula u Sarajevu.

Kao uvodničari na događaju su sudjelovali Damir Dajanović (javnarasprava.ba), Ivana Korajlić (Transparency International BiH), Senad Šepić (Parlament BiH) i Joeri Maas (OSCE BiH), uz prisustvo domaćih institucija i nevladinih organizacija, te predstavnika stranih ambasada i Europske unije.

Ovaj zakon je u parlamentarnu proceduru upućen još krajem oktobra 2017. godine i to od strane predstavnika čak 8 političkih partija, ali Parlament još uvijek nije našao za shodno da raspravlja o njemu. Prema istraživanjima portala javnarasprava.ba, ovaj zakon podržava i preko 90% korisnika njihove platforme.

Također, novi Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa okarakterisan je i kao jedna od rijetkih pozitivnih stvari u posljednjem izvještaju GRECO-a, u kojem je navedeno kako ovaj zakon  adresira većinu nedostataka koje su identifikovani u dosadašnjoj primjeni, kao i izvejštajima i preporukama samog GRECO-a. Posebno je bitno naglasiti i da je Europska komisija u svom posljednjem izvještaju naglasila da je jako bitno da Bosna I Hercegovina usvoji zakonski okvir za sprečavanje sukoba interesa.

Osnovno unapređenje koje novi zakon nudi u odnosu na postojeće zakonsko rješenje ogleda se u uspostavljanju nezavisnog tijela, odnosno Komisije, za primjenu Zakona, koji se biraju putem javnog poziva i za čije članove postoje ograničenja u smislu prethodnog obnašanja javnih funkcija i članstva u političkim strankama. Imajući u vidu da prema trenutno važećem zakonskom rješenju imamo Komisiju sastavljenu većinom od zastupnika i delegata PSBiH, koji ne mogu biti objektivni i nezavisni i koji sami sebi i svojim stranačkim kolegama utvrđuju sukob interesa, jasno je da Komisija predviđena novim Nacrtom predstavlja osnov za veću objektivnost i nezavisnost u primjeni.

Nadalje, Nacrtom se detaljnje definišu i djelimično proširuje krug lica na koja se Zakon odnosi, a i ograničenja u smislu vršenja više funkcija, načina obavljanja funkcija i donošenja odluka su jasnije propisana.

Posebno je bitno da novo rješenje objedinjava propise o imovinskim kartonima i sukobu interesa, kao i da je predviđen postupak kontrole i objave imovinskih kartona, imajući u vidu da do sada postupak provjere za imovinske kartone nije postojao i da trenutno imamo raspršene i neusklađene propise – imovinske kartone podnose izabrani zvaničnici CIK-u, a finansijske izvještaje podnose izabrani i imenovani i savjetnici Komisiji za odlučivanje sukoba interesa. Prema novom rješenju, svi će imati iste obaveze, one se neće duplirati, a uvešće se i kontrola tačnosti, registar nosilaca funkcija i registar imovinskih kartona koji bi bio javan.

I na kraju svakako je bitno napomenuti i sankcije, koje su po novom Zakonu djelimično proširene, te se uvodi mehanizam poništenja djela nastalog u situaciji sukoba interesa, što je jako važno kako bi se spriječilo dodatno nanošenje štete institucijama i budžetu.

Zbog svega navedenog ne postoji nikakvo opravdanje za činjenicu da je ovaj zakon skoro 10 mjeseci u parlamentarnoj proceduri i da se o njemu još nije očitovao nijedan dom Parlamenta BiH.

Javnarasprava.ba i Transparency International BiH

Bez provjere gutamo lažne vijesti

U organizaciji Centra za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, danas je u prostorijama ovog udruženja održano predavanje...

Alisa Karović

Uloga civilnog društva u radu i donošenju odluka javnog sektora

Predstavnici Istinomjera razgovarali su sa ministrom pravde i uprave KS, Mariom Nenadićem o ulozi civilnog sektora u društvu i donošenju odluka u javnom sektoru. Na inicijativu ministra pravde...

Alisa Karović

Demanti za lažne optužbe RTRS-a

U centralnom Dnevniku 2 javnog servisa Radio televizije Republike Srpske (RTRS) 22. juna 2018. godine emitovan je prilog u kom su iznesene neistinite, tendeciozne i klevetničke tvrdnje. U...

Alisa Karović