Završeni
Vodič za odgovornog političara
Odgovornost vlasti
Završeni
Kampanja za smanjivanje javne potrošnje
Odgovornost vlasti
Aktuelni
Istinomjer
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Razglasaj.ba
Odgovornost vlasti | Građanski aktivizam
Aktuelni
Glasometar
Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Pravodaznam.ba
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Multiplication lab
Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Open Government Data inicijativa u BiH
Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Popravimiskolu.org
Korištenje novih tehnologija | Građanski aktivizam
Aktuelni
Point
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Budi građanin/ka
Građanski aktivizam
Aktuelni
Razglasaj kampanja
Odgovornost vlasti | Građanski aktivizam