Aida Ajanović

Rođena je 1983. godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine. U timu UG “Zašto ne” radi od decembra 2012. godine, na poziciji istraživačice na projektu “Istinomjer”. Prije angažmana u “Zašto ne” radila je na projektima reforme pravosuđa u Visokom sudskom i tužilačkom Vijeću Bosne i Hercegovine, a prije toga i kao direktor sarajevskog ureda pravno-konsultantske kuće IKRP Rokas & Partners.