O nama

Udruženje građana (UG) “Zašto ne” je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

UG “Zašto ne“ je registrovan pravni subjekt upisan u registar građanskih udruženja kod Ministarstva pravde FBiH od 9. januara 2001. godine, pod brojem 56, knjiga 1 registra, sa registracijskim brojem 03-054-992/97-2.

Organizacija je osnovana kao omladinska mirovna organizacija sa ciljem rada na demilitarizaciji bh. društva i uspostavljanja prava na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, no u toku rada je misija organizacije proširena, te je trenutno prilagođena trenutnim željama i vrijednostima naših osnivača/ica i članova/ica. Organizacija radi u BiH i ima partnere u većini lokalnih zajednica. Radimo s osobljem od 12 ljudi i imamo dodatnih 10 vanjskih suradnika, te više od 200 volontera koji podržavaju naš rad. Kroz povezane inicijative, postoji nekoliko stotina ljudi koji su uključeni u naš rad.

Ciljevi organizacije grupirani su u sedam glavnih programskih područja na kojima radimo:

1. Provjera podataka i promicanje odgovornosti – promicanje odgovornosti putem faktorskih provjera političara i javnih dužnosnika, kao i medija. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer – provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba); i Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba).

2. Građansko sudjelovanje – potičemo i olakšavamo građansko sudjelovanje različitih vrsta. Projekti unutar ovog programa su: Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba); Pravo da znam – portal za slanje zahtjeva za pristup informacijama (www.pravodaznam.ba); Glasometar – internet aplikacija kreirana da pruži podršku potencijalnim glasačima/icama u njihovim odlukama vezanim za izbore (www.glasometar.ba); Moj porez – obrazovni alat o tome koliko poreza plaćaju građani i na šta se on troši (www.mojporez.ba); Popravi mi školu – portal za prijavljivanje problema u obrazovanom sistemu u BiH (www.popravimiskolu.org).

3. Praćenje vlade i političkih procesa – pratimo vladine i političke procese i prezentiramo ih javnosti. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer – provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba); Regionalni indeks otvorenosti vlade – mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti u šest zemalja regije (http://opennessindex.actionsee.org); Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba); Čiste liste – portal koji prikuplja sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba); Monitor liste – praćenje popisa stanovništva u BiH 2013; Inicijativa za praćenje EU integracija – Koalicija nevladinih organizacija za monitoring EU integracija u BiH (www.eumonitoring.ba); Koalicija za otvorenu vlast u BiH i otvorenu vladu “Partnerstvo” – Koalicija otvorene vlade u BiH (www.ogp.ba).

4. Istraživanje i zagovaranje – stvaramo i provodimo različite istraživačke projekte s ciljem utjecaja na javne politike putem zagovaranja na različitim razinama vlasti, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini. Projekti unutar ovog programskog područja su: Koalicija “Jednakost” – koalicija nevladinih organizacija za okončanje etničko-političke diskriminacije u BiH; Regionalni indeks otvorenosti vlade – izrada cestovnih mapa za vlade u svrhu poboljšanja njihove otvorenosti, ukidanje ustavne diskriminacije u kantonima u FBiH, uvođenje izravne demokracije u Ustav BiH.

5. Podsticanje korištenja tehnologije – promoviramo korištenje tehnologije od svih sudionika kako bismo poboljšali demokratske procese. Projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba); MENA Fellowship – program o korištenju tehnologije u svrhu političkog praćenja procesa; Podatkovna akademija – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima, organiziranje različitih kampova i hackathona (implementirali smo TechCamp Sarajevo, Community Boost_r Camp Sarajevo i nekoliko hackathona).

6. Građansko obrazovanje o izborima – educiramo građane o izbornom procesu i povezanim pitanjima kako bismo poboljšali kvalitetu glasovanja. Projekti unutar ovog programskog područja su: Glasometar – podudaranje biračkih preferencija strankama na izborima (www.glasometar.ba); Istinomjer – službenici koji provjeravaju činjenice i obećanje o praćenju vlade (www.istinomjer.ba); Čiste liste – portal koji agregira sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba); Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba); Razglasaj – kampanja za povećanje odaziva glasača na izborima.

7. “Zašto ne” tvornica znanja – dijelimo iskustva i znanja kako bismo povećali kvalitetu rada drugih organizacija i grupa. Glavni projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba); MENA Fellowship – program o korištenju tehnološkog i političkog praćenja procesa; Akademija podataka – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima; skaliranje različitih platformi s drugim zemljama – Istinomjer smo skalirali za Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju (http://vistinomer.mk) i Hrvatsku (www.faktograf.hr), Glasometar za Makedoniju (http://glasomer.mk), Javnu raspravu za Albaniju (www.konsultimipublik.al) i radimo na skaliranju Mog Poreza u Egiptu. Radeći na platformama za druge zemlje, pomogli smo u razvoju egipatske platforme za praćenje medija (www.akhbarmeter.org), i radili na razvoju platforme za dokumentiranje masovnih pogubljenja u Egiptu.

Ukupno imamo nekoliko stotina medijskih nastupa godišnje za sve glavne lokalne, nacionalne i međunarodne medijske kuće, preko 150.000 posjetitelja mjesečno posjeti našu online poslovnicu, i imamo preko 60.000 sljedbenika naših projekata na društvenim medijima.

Mi smo članovi i osnivači Regionalne mreže “Action SEE”, Međuregionalne mreže “TransparenCEE”, Koalicije za ravnopravnost u BiH, Koalicije za praćenje integracija u BiH, Koalicije za otvorenu vladu u BiH, te smo članovi Regionalne mreže za demilitarizaciju “Prigovor za mir”, “New Rights Group”, Koalicije “Odgovornost” i “Građanske koordinacije” u BiH.