O nama

Udruženje građana (UG) “Zašto ne” je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima. Organizacija je osnovana kao omladinska mirovna organizacija sa ciljem rada na demilitarizaciji bh. društva i uspostavljanja prava na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, no u toku rada je misija organizacije proširena, te je trenutno prilagođena trenutnim željama i vrijednostima naših osnivača/ica i članova/ica. Organizacija radi u BiH i ima partnere u većini lokalnih zajednica.

Ciljevi organizacije grupirani su u sedam glavnih programskih područja na kojima radimo:

 1. Provjera činjenica (fact-checking) i promicanje odgovornosti – promicanje odgovornosti putem provjere tačnosti izjava političara/ki i javnih dužnosnika/ca, kao i tvrdnji objavljenih u medijima. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer – provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba); i Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba).
 2. Građansko sudjelovanje – potičemo i olakšavamo građansko sudjelovanje različitih vrsta. Projekti unutar ovog programa su: Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba); Pravo da znam – portal za slanje zahtjeva za pristup informacijama (www.pravodaznam.ba); Glasometar – internet aplikacija kreirana da pruži podršku potencijalnim glasačima/icama u njihovim odlukama vezanim za izbore (www.glasometar.ba); Moj porez – obrazovni alat o tome koliko poreza plaćaju građani i na šta se on troši (www.mojporez.ba); Popravi mi školu – portal za prijavljivanje problema u obrazovanom sistemu u BiH (www.popravimiskolu.org).
 3. Praćenje vlade i političkih procesa – pratimo vladine i političke procese i prezentiramo ih javnosti. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer – provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba); Regionalni indeks otvorenosti vlade – mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti u šest zemalja regije (http://opennessindex.actionsee.org); Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba); Čiste liste – portal koji prikuplja sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba); Monitor liste – praćenje popisa stanovništva u BiH 2013; Inicijativa za praćenje EU integracija – Koalicija nevladinih organizacija za monitoring EU integracija u BiH (www.eumonitoring.ba); Koalicija za otvorenu vlast u BiH i otvorenu vladu “Partnerstvo” – Koalicija otvorene vlade u BiH (www.ogp.ba).
 4. Istraživanje i zagovaranje – stvaramo i provodimo različite istraživačke projekte s ciljem utjecaja na javne politike putem zagovaranja na različitim razinama vlasti, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini. Projekti unutar ovog programskog područja su: Koalicija “Jednakost” – koalicija nevladinih organizacija za okončanje etničko-političke diskriminacije u BiH; Regionalni indeks otvorenosti vlade – izrada cestovnih mapa za vlade u svrhu poboljšanja njihove otvorenosti, ukidanje ustavne diskriminacije u kantonima u FBiH, uvođenje izravne demokracije u Ustav BiH.
 5. Podsticanje korištenja tehnologije – promoviramo korištenje tehnologije od svih sudionika kako bismo poboljšali demokratske procese. Projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba); MENA Fellowship – program o korištenju tehnologije u svrhu političkog praćenja procesa; Podatkovna akademija – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima, organiziranje različitih kampova i hackathona (implementirali smo TechCamp Sarajevo, Community Boost_r Camp Sarajevo i nekoliko hackathona).
 6. Građansko obrazovanje o izborima – educiramo građane o izbornom procesu i povezanim pitanjima kako bismo poboljšali kvalitetu glasovanja. Projekti unutar ovog programskog područja su: Glasometar – podudaranje biračkih preferencija strankama na izborima (www.glasometar.ba); Istinomjer – službenici koji provjeravaju činjenice i obećanje o praćenju vlade (www.istinomjer.ba); Čiste liste – portal koji agregira sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba); Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba); Razglasaj – kampanja za povećanje odaziva glasača na izborima.
 7. “Zašto ne” tvornica znanja – dijelimo iskustva i znanja kako bismo povećali kvalitetu rada drugih organizacija i grupa. Glavni projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba); MENA Fellowship – program o korištenju tehnološkog i političkog praćenja procesa; Akademija podataka – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima; skaliranje različitih platformi s drugim zemljama – Istinomjer smo skalirali za Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju (http://vistinomer.mk) i Hrvatsku (www.faktograf.hr), Glasometar za Makedoniju (http://glasomer.mk), Javnu raspravu za Albaniju (www.konsultimipublik.al) i radimo na skaliranju Mog Poreza u Egiptu. Radeći na platformama za druge zemlje, pomogli smo u razvoju egipatske platforme za praćenje medija (www.akhbarmeter.org), i radili na razvoju platforme za dokumentiranje masovnih pogubljenja u Egiptu.

Ukupno imamo nekoliko stotina medijskih nastupa godišnje za sve glavne lokalne, nacionalne i međunarodne medijske kuće, preko 150.000 posjetitelja mjesečno posjeti naše stranice i preko 160.000 ljudi prati naše projekte na društvenim medijima.

Članovi smo i osnivači regionalne mreže “Action SEE”, regionalne mreže SEE Check, međuregionalne mreže “TransparenCEE”, Koalicije za ravnopravnost u BiH, Inicijative za monitoring EU integracija u BiH, Koalicije za otvorenu vladu u BiH, te smo članovi Regionalne mreže za demilitarizaciju “Prigovor za mir”, “New Rights Group”, Koalicije “Odgovornost” i “Građanske koordinacije” u BiH.

 

Načela i vrijednosti

Udruženje “Zašto ne” posvećeno je izgradnji pravednog i slobodnog društva i demokratske političke kulture građanskog sudjelovanja u svim značajnim političkim i društvenim procesima. Naše temeljne vrijednosti su inkluzivnost, pravednost, otvorenost i poštovanje ljudskih prava svih osoba i društvenih grupa, bez obzira na njihovu pripadnost, identitet ili orijentaciju bilo koje vrste. Protivimo se svim oblicima diskriminacije, te represivnim, autoritarnim i antidemokratskim ideologijama koje promovišu, usmjerene su ili počivaju na uskraćivanju ili negiranju neotuđivih ljudskih prava, po bilo kom osnovu. 

U skladu sa svojim ciljevima i naprijed definisanim vrijednostima, u svom radu se vodimo načelima nepristrasnosti, objektivnosti i odgovornosti prema javnom interesu i dobrobiti. Ciljevi udruženja definisani su isključivo javnim interesom i njegovo djelovanje ne može biti usmjereno na promociju interesa političkih ili komercijalnih subjekata (političkih stranaka i/ili nezavisnih kandidata/kinja na izborima na bilo kom nivou, kompanija, institucija i drugih tijela vlasti) u bilo kom segmentu.

 

Nepristrasnost u radu i sprječavanje sukoba interesa

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” u svom radu može sarađivati sa akterima iz svih sektora, uključujući neprofitni, komercijalni, javni i politički, u mjeri u kojoj je to prikladno ostvarivanju ciljeva Udruženja, te na način koji je: 1) jasno definisan okvirima programa Udruženja ili metodologijom pojedinačnih projekata Udruženja; 2) javno predočen na odgovarajućim stranicama programa ili projekata Udruženja; 3) doprinosi ostvarivanju ciljeva u skladu sa vrijednostima i misijom Udruženja. 

Prilikom ostvarivanja saradnji ili partnerstava, kao i u svom svakodnevnom radu, udruženje građana i građanki “Zašto ne” i sve osobe koje djeluju u kapacitetu njegovih uposlenica/ka ili članova/ica, dužne/i su se pridržavati pravila kojima se sprječava sukob interesa koji bi mogao proizići iz ostvarivanja partnerstava i saradnji:

 • Uposlenici/e i članovi/ice Udruženja koje u njemu obnašaju rukovodeće funkcije ili obavljaju druge zadatke u kojima postoji mogućnost uticaja na nepristrasnost i objektivnost rada Udruženja, nisu i ne smiju biti:
  • aktivne/i članice/članovi bilo koje političke partije
  • obnašati plaćenu niti bilo kakvu drugu funkciju i/li poziciju u političkim strankama, organima vlasti, državnim i javnim kompanijama i drugim pravnim subjektima koji su pod kontrolom političke stranke i/ili institucija vlasti
  • aktivno učestvovati u izbornim kampanjama političkih subjekata, uključujući i nezavisne kandidatkinje i kandidate na izborima na bilo kom nivou.
 • Svaka osoba koja se učlanjuje i/ili stupa u radni odnos u Udruženju, ukoliko isti pruža mogućnost vršenja uticaja na nepristrasnost i objektivnost u radu, obaviještava se o ovom zahtjevu i očitava se o tome da nije vršitelj/ica nijedne od pomenutih funkcija, niti se nalazi u sličnoj vrsti sukoba interesa. Zatajivanje ove i sličnih relevantnih informacija može rezultirati prekidom članstva ili radnog odnosa u Udruženju.
 • Zabrana primanja ili davanja darova ili bilo kakve druge koristi za sebe ili drugog, te korištenje stvarnog položaja ili drugog statusa u organizaciji za trgovinu uticajem (darom se ne smatraju predmeti promotivnog i simboličnog karaktera). Ukoliko se razvije ozbiljna zabrinutost ili sumnja u vezi s trgovinom uticajem, primanjem ili davanjem dara, uposlenici/e, članovi/ice ili volonteri/ke Udruženja moraju prijaviti takve probleme direktoru ili upravljačkim strukturama Udruženja “Zašto ne”. U slučaju kršenja ove odredbe, Udruženje će sprovesti internu proceduru i odrediti sankcije, koje mogu da uključe i trajno udaljavanje s posla.
 • Nijedan od projekata Udruženja ne smije u svom radu favorizirati bilo koji politički, komercijalni ili drugi pravni subjekat, na način da sadržaj svog rada (fact-checking, analize zakona, istraživanja otvorenosti vlasti, i bilo koji drugi proizvod rada različitih projekata) mijenja, prilagođava ili koncipira tako da služi bilo kom drugom interesu osim interesu javnosti, u skladu sa naprijed definisanim vrijednostima. Svaki projekat udruženja građana i građanki “Zašto ne” može, po potrebi, dodatno precizirati na koji način ostvaruje nepristrasnost u svom radu, u zavisnosti od konkretnog sadržaja i aktivnosti koje se u sklopu projekta poduzimaju.
 • U javnim nastupima osoba koje predstavljaju organizaciju, nije dozvoljeno zastupati, promovirati ili podržavati nijednu političku opciju, niti ciljeve i interese političkih i komercijalnih aktera. Udruženje građana i građanki “Zašto ne”, njegovi/e uposlenici/e, te članice i članovi, imaju slobodu da se u svom radu i javnom djelovanju zalažu za ciljeve u skladu sa naprijed definisanim vrijednostima i u javnom interesu, kao što su: jačanje političke odgovornosti, izgradnja demokratije i promocija kulture građanske participacije; promocija medijskih sloboda, jačanje medijske odgovornosti i profesionalnih standarda; promocija medijske, informacijske i digitalne pismenosti i borba protiv dezinformacija; borba protiv diskriminacije marginalizovanih grupa, te ostali ciljevi koji su u skladu sa misijom Udruženja.
  Prilikom javnog istupanja, zaposlenici/e, članovi/ice i volonteri/ke Udruženja “Zašto ne” moraju se držati prihvaćenih standarda pristojnosti u javnoj komunikaciji, te se na isti način odnositi prema svim relevantnim akterima društvenog i političkog života.
 • U skladu sa gore navedenim, javno zagovaranje kroz primjenu znanja i vještina iz organizacijskih polja djelovanja, a u cilju postizanja pozitivnih društvenih promjena, obavljat će se isključivo u skladu s misijom i navedenim ciljevima vrijednostima organizacije i njenih projekata. Javno zalaganje i zagovaranje ne mogu uključivati nijednu aktivnost koja u pitanje dovodi organizacijsku nezavisnost, nepristrasnost i nestranačku pripadnost.
 • Svaka osoba koja se učlanjuje i/ili stupa u radni odnos u Udruženju, dužna je ukazati na bilo koju mogućnost razumnog sukoba interesa.

Upravljačka struktura organizacije

Darko Brkan – izvršni direktor

Upravni odbor organizacije:

 • Aida Ajanović, Predsjednica
 • Aida Bećirović, Članica
 • Srđan Blagovčanin, Član
 • Feđa Kulenović, Član
 • Jelena Soldo, Članica 

Organizacija je registrovana pod imenom “Udruženje građana i građanki Zašto ne” u Bosni i Hercegovini kao neprofitna organizacija – udruženje građana. Udruženje je registrovano pod registracijskim brojem 03-054-992/97 kod Ministarstva pravde Federacije BiH.

Statut organizacije dostupan je na ovom linku.

Informacije o prihodima organizacije dostupne su za 2021. i 2022. godinu.