Zašto ne

UG Zašto ne je organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog BiH društva u cjelini, kako u smislu predstavnika vlasti, tako u smislu civilnog društva i građana/ki, kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, a sve to zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i pojedincima.

Udruženje građana „Zašto ne“ je registrovan pravni subjekt upisan u registar građanskih udruženja kod Ministarstva pravde FBiH od 09. 01. 2001. godine, pod brojem 56, knjiga 1 registra, sa registracijskim brojem 03-054-992/97-2.

Organizacija je osnovana kao omladinska mirovna organizacija sa ciljem rada na demilitarizaciji BiH društva i uspostavljanja prava na prigovor savjesti u Bosni i Hercegovini, no u toku rada je misija organizacije proširena, te je trenutno prilagođena trenutnim željama i vrijednostima naših osnivača/ica i članova. Organizacija radi u BiH i ima partnere u većini lokalnih zajednica. Radimo s osobljem od 12 ljudi i imamo dodatnih 10 vanjskih suradnika i više od 200 volontera koji podržavaju naš rad. Kroz povezane inicijative, postoji nekoliko stotina ljudi koji su uključeni u naš rad.

Ciljevi organizacije grupirani su u sedam glavnih programskih područja na kojima radimo:

1. Provjera podataka i promicanje odgovornosti – promicanje odgovornosti putem faktorskih provjera političara i javnih dužnosnika, kao i medija. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer – provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba) i Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba).

2. Građansko sudjelovanje – potičemo i olakšavamo građansko sudjelovanje različitih vrsta. Projekti unutar ovog programa su: Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba), Pravo da znam – portal za slanje zahtjeva za pristup informacijama (www.pravodaznam.ba), Glasometar – (www.glasometar.ba), Moj porez – obrazovni alat o tome koliko poreza plaćaju građani i na šta se on troši (www.mojporez.ba), Popravi mi školu – portal za prijavljivanje problema u obrazovanom sistemu u BiH (www.popravimiskolu.org).

3. Praćenje vlade i političkih procesa – pratimo vladine i političke procese i prezentiramo ih javnosti. Projekti u okviru ovog programa su: Istinomjer -provjera rada i obećanja javnih službenika i praćenje vlada (www.istinomjer.ba), Regionalni indeks otvorenosti vlade – mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti u 6 zemalja regije (http://opennessindex.actionsee.org), Javna rasprava – olakšavanje javne rasprave građana i parlamentaraca o zakonima koji se trenutno raspravljaju (www.javnarasprava.ba), Čiste liste – portal koji prikuplja sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba), Monitor liste – praćenje popisa stanovništva u BiH 2013, Inicijativa za praćenje EU integracije – Koalicija nevladinih organizacija za praćenje integracija u EU (www.eumonitoring.ba), Koalicija za otvorenu vlasti u BiH i otvorenu vladu Partnerstvo – Koalicija otvorene vlade u BiH (www.ogp.ba)

4. Istraživanje i zagovaranje – stvaramo i provodimo različite istraživačke projekte s ciljem utjecaja na javne politike putem zagovaranja na različitim razinama vlasti, kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj razini. Projekti unutar ovog programskog područja su: Koalicija Jednakost – koalicija nevladinih organizacija za okončanje etničke političke diskriminacije u BiH, Regionalni indeks otvorenosti vlade – izrada cestovnih mapa za vlade za poboljšanje njihove otvorenosti, ukidanje ustavne diskriminacije u kantonima u FBiH, uvođenje izravne demokracije u BiH ustav.

5. Podsticanje korištenja tehnologije – promoviramo korištenje tehnologije od svih sudionika kako bismo poboljšali demokratske procese. Projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba), MENA Fellowship o korištenju tehnologije u svrhu političkog praćenja procesa, Podatkovna akademija – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima, organiziranje različitih kampova i hackatona – implementirali smo TechCamp Sarajevo, Community Boost_r Camp Sarajevo i nekoliko hackatona.

6. Građansko obrazovanje o izborima – educiramo građane o izbornom procesu i povezanim pitanjima kako bismo poboljšali kvalitetu glasovanja. Projekti unutar ovog programskog područja su: Glasometar – podudaranje biračkih preferencija strankama na izborima (www.glasometar.ba), Istinomjer – službenici koji provjeravaju činjenice i obećanje o praćenju vlade (www.istinomjer.ba), Čiste liste – portal koji agregira sve informacije o javnoj službi svih kandidata na izborima (www.cisteliste.ba), Raskrinkavanje – medijsko provjeravanje činjenica (www.raskrinkavanje.ba), Razglasaj – kampanja za povećanje odaziva glasača na izborima.

7. Zašto ne tvornica znanja – dijelimo iskustva i znanja kako bismo povećali kvalitetu rada drugih organizacija i grupa. Glavni projekti unutar ovog programskog područja su: POINT konferencija – vodeća regionalna konferencija o političkoj odgovornosti i tehnologiji (http://point.zastone.ba), MENA Fellowship o korištenju tehnološkog i političkog praćenja procesa, Akademija podataka – regionalni obrazovni program za organizacije za rad na podacima, skaliranje različitih platformi s drugim zemljama – Istinomjer smo skalirali za Albaniju, Crnu Goru, Makedoniju (http://vistinomer.mk) i Hrvatsku (www.faktograf.hr), Glasometar u Makedoniji (http://glasomer.mk), Javnu raspravu za Albaniju (www.konsultimipublik.al) i radimo na skaliranju Mog Poreza u Egiptu. Radeći na platformama za druge zemlje – pomogli smo razvoj i egipatske platforme za praćenje medija (www.akhbarmeter.org) i rad na razvoju platforme za dokumentiranje masovnih pogubljenja u Egiptu.

Ukupno imamo nekoliko stotina medijskih nastupa godišnje za sve glavne lokalne, nacionalne i međunarodne medijske kuće, preko 150.000 posjetitelja mjesečno posjeti našu online poslovnicu i preko 60.000 sljedbenika naših projekata na društvenim medijima.

Mi smo članovi i osnivači Regionalne mreže “Action SEE”, Međuregionalna mreža “TransparenCEE”, Koalicija za ravnopravnost u BiH, Koalicija za praćenje integracija BiH u BiH, Koalicija za otvorenu vladu u BiH, te smo članovi Regionalne mreže za demilitarizaciju “Prigovor za mir”, “New Rights Group”, koalicija “Odgovornost” i “Građanska koordinacija” u BiH.