Dani građanskog aktivizma

Dani građanskog aktivizma je inicijativa UG „Zašto ne“ koja je za cilj imala jačanje i promociju građanskog aktivizma, od promocije različitih inicijativa, preko razgovora o učinku građanskog aktivizma u BiH društvu, do razvoja novih alata i strategija građanskog aktivizma. Osnovna ideja projekta je bila da građanski aktivizam dopre do građana/ki u što većoj mjeri, te da se popularizira kao način funkcioniranja društva.

U prvoj godini se sastojao od javnih aktivnosti u preko 10 gradova BiH koje su se sastojale od izložbi fotografija sa protesta u periodu 2002-2008, koncerata i partija socijalno angažovanih bendova i umjetnika, prikazivanja filma o građanskim protestima u Sarajevu 2008. godine, izložbe plakata i memorabilije sa protesta, tribina i okruglih stolova, predavanja, kao i javnih uličnih akcija i sastanaka aktivista.

U drugoj godini je planirano da “Dani aktivizma” rade na jačanju lokalnih grupa, te će se kroz ovaj projekat jačati lokalne grupe, organizirat će se treninzi iz metoda građanskog aktivizma i djelovanja, korištenja novih tehnologija, te strateška planiranja lokalnih aktivističkih grupa. Projekat će obuhvatiti rad sa grupama Oštra nula (Banja Luka), Forum mladih (Stolac), Dosta (Sarajevo i Zenica), te Revolt (Tuzla). Osim aktivnosti jačanja grupa, desit će se i lokalne inicijative (projekti) koji će biti implementirani od lokalnih grupa, te će se za svaku od grupa, ili za više grupa zajedno kreirati online alati koji će imati praktičnu upotrebu u njihovom radu.

Glavni motivi za pokretanje ovakve inicijative nastali su nakon završetka sarajevskih protesta 2008. godine, kada je postalo jasno da se čak i ovako masovnim građanskim organizovanjem u BiH postižu samo ograničeni uspjesi i da postoji potreba za popularizacijom aktivnog građanstva, tj. za motivacijom i mobilizacijom građana/ki da se aktivno uključe u sve one procese koji oblikuju i utiču na njihove živote. Kroz ovaj projekat želimo, stoga, upoznati građane/ke BiH u različitim gradovima sa značajem i efektima građanskog aktivizma, te grupama i individuama koje su se bavile raznim vrstama građanskih protesta u prošlim godinama.

Iako su sve ove akcije dobile veliku podršku medija i bile eksponirane u javnom prostoru, njihov značaj za pokretanje procesa izgradnje civilnog društva ipak nije u potpunosti prepoznat. Zbog toga smo željeli da kroz aktivnosti na terenu i direktnu prezentaciju onoga što se dešavalo, doprinesemo podizanju svijesti BiH javnosti o važnosti ovakvih akcija i potrebi za nastavkom djelovanja u tom pravcu.

Kao jedan od ciljeva ove promocije vidimo, stoga, dalje širenje jezgre građanskog društva i ozbiljan rad na izgradnji baze aktivističkog pokreta u BiH. Nadamo se da će “Dani aktivizma” u tom smislu predstavljati mjesto i sredstvo za upoznavanje, uvezivanje, razmjenu iskustava i kvalitetniju saradnju već postojećih inicijativa i njihovih predstavnika/ca, kako međusobno, tako i sa novim aktivistima/cama koji/e se žele aktivno uključiti u relevantne društvene i političke procese.

Konačno, ovim putem želimo ostaviti trag o svemu onome što se na aktivističkoj sceni dešavalo u proteklim godinama, kako bi ga, sa jedne strane, sačuvali od zaborava u ovim burnim i brzim vremenima, ali i kako bi otvorili i potakli dijalog i razmjenu različitih mišljenja o slabostima, snagama i daljem pravcu razvoja civilnog društva u BiH.

Projekat je podržan je od strane Fonda Otvoreno Društvo BiH.