Izborni monitor

Online alatka za mapiranje i prijavu problema i zloupotreba na Opštim/Općim Izborima 2014. ima za cilj da građanima i građankama pruži priliku da se aktivno uključe u procese monitoringa izbora, te da prijavom svih uočenih grešaka i zloupotreba utiču na to da se broj zloputreba smanji, odnosno da se dokumentuje svaka povreda ovog procesa. U svrhu evidentiranja svih problema i nepravilnosti Izborni Monitor, kroz interaktivnu mapu u sekciji za prijavu problema, pružao je svim korisnicima i korisnicama da na jednostavan način i anonimno, prijave uočenu nepravilnost, te je lociraju kako bi ona bila vidljiva na interaktivnoj mapi.

Jedan od osnovnih ciljeva građanskog monitoringa Izbora 2014. je utvrđivanje i evidentiranje svih nepravilnosti koje su se desile tokom cijelog izbornog procesa u BiH, što uključuje slijedeće kategorije problema: problemi sa registracijom za glasanje, nepravilnosti u vođenju kampanja, nedozvoljeno oglašavanje, nedozvoljeno nagovaranje, ucjene ili prisila, kupovina glasova, pogrešno informisanje, greške u radu biračkih odbora i izbornih komisija, kršenje izborne šutnje, onemogućavanje glasanja, nasilje, grožavanje slobode okupljanja ili kretanja, a svi ostali eventualni problemi mogu biti evidentirani pod oznakom ostalo.

Osim prijave problema, građani i građanke su mogli i da pregledaju već prijavljene probleme, vide lokacije na kojima su prijavljeni, kao i da automatski dobijaju izvještaje o svim problemima prijavljenim u nekom određenom gradu ili području.