Razglasaj kampanja

Razglasaj je promotivna, informativna i motivaciona kampanja za učešće građana/ki u procesima donošenja odluka i kreiranja društvenih promjena, a prije svega se odnosi na učešće građana/ki u izbornom procesu.

Kampanja se sastoji od online i offline komponenti, te kampanje za BiH građane/ke koji žive u inostranstvu. Online komponenta se sastoji od Razglasaj portala, Istinomjer portala, Glasometar alata, te online kampanje koja uključuje kampanju po socijalnim mrežama, portalima i drugim stranicama, te multimedijalnu kampanju na you-tube-u, facebook-u i drugim sličnim medijima. Offline kampanja se sastoji od uličnih akcija, medijskih promocija, debata i okruglih stolova, outdoor oglašavanja, podjele promotivnog materijala, koncerata i drugih javnih događaja, te direktnog kontakta sa građanima/kama.

Kampanja za građane/ke BiH u inostranstvu je kampanja koja uključuje većinu ovih metoda, a orjentirana je ka motivaciji ove populacije za učešće u izbornom procesu, a radimo je u saradnji sa udruženjima mladih iz BiH u drugim državama. Neka od ovih udruženja su Stećak – Norveška, Bonus – Danska, BHUF – Švedska i Avangarda – Njemačka. Isto tako, preko 20 udruženja i grupa iz BiH su bile uključene u kampanju Razglasaj pred Opšte/opće izbore u BiH 2010. godine.