ZaUSTAVimo diskriminaciju

Koalicija Jednakost provodi kampanju zaUSTAVimo diskriminaciju čiji je cilj ukidanje diskriminacije na etničkom principu kroz izmjene ustava 9 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, po uzoru na izmjene koje su usvojene u Kantonu Sarajevu.

Tokom 2015. godine Koalicija Jednakost  je održala više sastanaka i javnih tribina u svakom od 9 kantona na kojima je kroz dijalog sa građanima i predstavnicima političkih partija i nevladinih organizacija pokušala doći do optimalnih rješenja kako bi svi građani, bez obzira na njihovu etničku pripadnost imali jednake mehanizme zaštite interesa u ovim kantonima.

Nakon konsultacija, tim Koalicije je izradio prijedloge amandmana na Ustav svakih od 10 kantona, te su ovi amandmani upućeni u skupštinsku proceduru u tri kantona, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Unsko-sanskom, a još uvijek se vrše aktivnosti na njihovom usvajanju.