Čiste Liste

Stranica Čiste liste je informativni alat koji omogućava građanima/kama uvid u različite informacije o kandidatima/kinjama na Opštim/Općim izborima 2014. godine u BiH. Ovaj alat za informisanje razvijen je od strane organizacija U.G. Zašto ne i Transparency International u BiH, sa ciljem da glasači/ce na Opštim/Općim izborima 2014. godine dobiju priliku da se na jednom mjestu upoznaju sa radom i učinkom političkih stranaka i njihovih kandidata/kinja za mandat 2010. – 2014.

Na kandidatskim listama političkih partija za septembarske izbore nalazi se 500 ponovljenih kandidata/kinja koji su obnašali funkcije u svim zakonodavnim i izvršnim tijelima u BiH. Oni su na stranici obrađeni na način da smo za njih pronašli najrelevantnije informacije objavljivane od strane revizorskih i inspekcijskih organa, nevladinih organizacija i medija, te smo ih prezentirali na induvidualnim stranicama učinka kandidata/kinja.

Ponovljeni kandidati se nalaze na 35 različitih izbornih listi partija i kolacija, a ponovljen je i jedan nezavisni kandidat.

Sve ove informacije trebaju da pomognu boljem i lakšem informisanju birača/ca pred predstojeće izbore u BiH, i pomognu građanima/kama da političke partije/stranke i njihove kandidate/kinje na izborima ocjene na temelju njihovog stvarnog učinka u institucijama ove zemlje.