Javna rasprava Tuzlanski kanton

tk.javnarasprava.ba je pilot projekat platforme javnarasprava.ba koji je pokrenut na području Tuzlanskog kantona.

javnarasprava.ba je web platforma nastala krajem 2015. godine, kako bi građanima omogućila i olakšala direktno učestvovanje u procesima donošenja odluka u BiH, kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose, odnosno izabranim i imenovanim predstavnicima u zakonodavnim vlastima.

Jedan od glavnih ciljeva platforme jeste da građanima i građankama približi legislativni proces u Bosni i Hercegovini, kroz adekvatno predstavljanje zakonskih rješenja koja se nalaze u svakom od tri parlamenta. Naš tim analizira svako predloženo rješenje, te identificira ključne politike i izmjene zakona, koje zatim na razumljiv način predstavlja građanima.

Bitno je napomenuti da sama platforma ne daje nikakve stavove u kontekstu opravdanosti pojedinih zakonskih rješenja, nego se prema njima odnosi objektivno i prenosi ih na način iznesen u samom zakonskom prijedlogu.

Korisnici platforme zatim mogu glasati ZA ili PROTIV cjelih zakonskih rješenja, ali i ZA ili PROTIV specifičnih politika koje zakon predlaže.

Pored toga, korisnici mogu postavljati pitanja parlamentarcima i parlamentarkama vezana za određena zakonska rješenja, ali i direktna pitanja, dok god se ona tiču parlamentarnog ili političkog rada parlamentaraca/ki. Sva pitanja prolaze kroz filter administracije, kako bi se spriječile eventualne uvrede ili razvodnjavanje teme.

Posljednji modul interakcije korisnika sa parlamentima, korisnicima se pruža mogućnost raspisivanja peticija prema Skupštini Tuzlanskog kantona.

Projekat je finansiran od strane Britanske ambasade u BiH, a platformu možete posjetiti na sljedećem linku.