Multiplication lab

Multiplication lab je projekat saradnje na izradi novih online alata u BiH i regionu. Naša organizacija je dijelom profesionalizirana u radu na razvoju alata za stvaranje transparentnijih i odgovornijih društava, a svoja znanja i iskustva  koristimo i na aktivnostima popularizacije i proširenja korištenja novih tehnologija u radu civilnog društva,  kako u BiH, tako i u regionu. Prvi uspješni projekti ove vrste su integracija web alata istinomjer i glasometar u Makedoniji koji su realizirani u okviru prošlih parlamentarnih izbora u Makedoniji na makedonskom i albanskom jeziku.

U nastavku ovog djelovanja uspješno je lansirana i  istinomjer platforma u Crnoj Gori (istinomjer.me ), koju smo razvili u saradnji sa organizacijom CDT  iz Crne Gore.

U okviru ovog programa naše organizacije, trenutno  intenzivno radimo na uspostavljanju web platfromi: istinomjer i glasometar i u Albaniji, odnosno u Libiji i Egiptu gdje vrlo uspješno sarađujemo sa nizom organizacija i formalnih i neformalnih grupa.

Realizirani projekti:

Crna Gora:
Istinomjer.me

Makedonija:
Vistinomer.mk
Glasomer.mk
Votemeter.mk