Razglasaj.ba

Razglasaj.ba je informativni portal nastao kao portal za kampanju za Opšte izbore 2010. godine. Nastao je sa ciljem da motivira, organizira i informira javnost u vezi sa izbornim procesom i različitim podacima koji su povezani sa izborima i izbornim procesom.

Nakon izbora i inicijalnog uspjeha portal, odlučili smo se da Razglasaj postane portal za politički život, političke partije i izbore u BiH.

Tako na portalu možemo naći sve vijesti vezane za političke partije, aktere političkih partija, te sve aktualne teme koje su povezane sa dnevnom političkom dinamikom u BiH. Osim ovoga, tu možemo naći različite analize, intervjue, kolumne, komentare, kao i druge tipove tekstova.

U kontekstu izbora, na portalu nalazimo redovne vijesti u vezi sa izborima, političkim strankama, civilnim društvom, osnovne informacije o izborima, izbornom procesu, opcijama glasanja i slično.

Osim ovoga, stranica sadržava i podatke koji se tiču izbora u smislu svih kandidata, kandidatskih listi na svim nivoima vlasti i izbornim jedinicama u BiH kroz personalizirane dijelove stranice za sve kandidate, kao i redovne informacije vezane za izbore iz svih dijelova BiH.

Poseban dio portala su i analize izbornih procesa u regionu i državama bitnim za BiH, te dnevne vijesti o aktualnim izborima u cijelom svijetu.