Point

POINT konferencija (Politička Odgovornost i Nove Tehnologije) je regionalna konferencija organizacija civilnog društva iz 7 država jugoistočne Evrope koje se intenzivno bave korištenjem novih tehnologija u svom radu.  POINT konferenciju organiziraju UG „Zašto ne“ iz BiH u saradnji sa CRTA-om iz Srbije, te Metamorphosis-om iz Makedonije, a u organizacionom odboru konferencije su i Mjaft iz Albanije, CDT, CEMI i MANS iz Crne Gore, CCI, 6yka iz BiH, FLOSSK sa Kosova, te CERP centar iz Hrvatske.

POINT je imao pet glavnih tema koje su bile u fokusu konferencije, odnosno kada je kontekst korištenja novih tehnologija u pitanju, a to su: praćenje rada vlasti i zagovaranje, otvorenost vlasti i javnih podataka, izbori i izborni proces, edukacija, informisanje i trening, te mobilizacija i organizovanje.

U okviru POINT konferencije je kroz tri dana održano niz predavanja, govora, multimedijalnih prezentacija, panela, diskusija, radionica, skype konferencija, projekcija filmova, a sve uz učešće lokalnih, regionalnih i svjetskih aktivista/ica civilnog društva, medijskih eksperata/ica, predstavnika/ca medija, eksperata/ica za nove tehnologije, programera/ki, blogera/ki, pa i predstavnika/ca institucija i poslovnog sektora.

POINT konferencija predstavlja platformu za civilno društvo u smislu korištenja novih tehnologija – ona je alat za edukaciju o korištenju novih tehnologija i socijalnih mreža; forum za razmjenu mišljenja i iskustava; inkubator za razvoj ideja, projekata i strategija; virtualno mjesto za umrežavanje i informisanje svih socijalno svjesnih korisnika interneta; kao i socijalna mreža za upoznavanje i traženje partnera i saradnika i izgradnju koalicija.