Popis monitor

Popismonitor je projekat koji je realizovan u vrijeme prije i tokom provođenja Popisa stanovništva u BiH od 1. do 15. oktobra 2013. godine, a  kao osnovnu ambiciju je imao da se provede kao „građanski monitoring“ popisa što je podrazumijevalo aktivno učešće građana kao izvora informacija prvenstveno za sve one nepravilnosti i neregularnosti koje su se desile u samom procesu.

Pored toga Popismonitor je kao cilj imao i da građanika/kama pruži sve one informacije koje su im bile potrebne kako bi učestvovali u popisu.  Monitoring je proveden prije, za vrijeme i neposredno nakon završetka Popisa stanovništva u BiH 2013. godine, a vršen je kroz direktan kontakt sa građanima i građankama u BiH.

Putem izravnog kontakta tim Popismonitora odgovarao je na njihova pitanja koja su bila vezana za popisni proces i eventualne nejasnoće u procedurama, a ovim putem je vršena i prijava uočenih problema i nepravilnosti prilikom popisivanja kao i drugih problema vezanih za Popis u BiH 2013. godine.  

Popismonitor je u ovom monitoringu koristio više platformi za kontakt sa građanima/kama. Postavljanje pitanja i prijava problema bila je moguća prvenstveno putem web stranice popismonitor.ba, ali i putem poziva i sljanja SMS poruka na telefone sa brojevima sva tri operatera u BiH, putem društvenih mreža, facebooka i twittera, e-mailom ([email protected]), te u direktom kontaktu građana sa aktivistima i aktivistkinjama Popismonitora na ulicama gradova širom BiH.

Neposredno prije početka i za vrijeme trajanja Popisa u oktobru 2013. godine, zabilježeno je preko 40.000 pojedinačnih posjeta na web stranici popismonitor.ba, većinom u dijelu stranice koji se odnosio na prijavu problema i neregularnosti. S obzirom na ove pokatelje moguće je procijeniti da je kampanja građanskog monitoringa Popisa u BiH ukupno dosegla do 500.000 ljudi, što je čini oko 15% populacije u BiH.