Pravodaznam.ba

PravoDaZnam.ba je portal za asistenciju pri zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Ovaj portal je potpuno automatizovan portal koji omogućava građanima/kama da putem e-maila, a pozivajući se na važeće zakone o slobodi pristupa informacijama u BiH, pošalju upite institucijama u BiH i na taj naćin dobiju informacije koje su javne institucije u BiH dužne dati.

Projekat izgradnje portala za asistenciju pri zahtjevima za slobodan pristup informacijama je projekat kojim naša organizacija želi da pomogne proces uspostave modela transparensnosti institucija vlasti, te da počne rad na svom dugoročnijem cilju – uspostavi Open Government Data inicijative  u BiH. Ovakva inicijativa će omogućiti proaktivnu online objavu svih bitnih informacija o funkcioniranju vlasti, te u konačnici uvesti najmodernije svjetske principe transparentnosti.

Portal za asistenciju pri zahtjevima za slobodan pristup informacijama je urađen po uzoru na www.whatdotheyknow.com napravljen od strane MySociety (www.mysociety.org) iz Britanije, a u saradnji sa udruženjima iz Španije, Kosova, Britanije, Norveške i drugih zemalja.