Vodič za odgovornog političara

Publikacija „Vodič za ogovorne političare/ke“ je dio serije publikacija koja za namjeru ima da se bavi pitanjima odgovornosti političara/ki koji djeluju u političkom sistemu generalno, a posebno ovom u BiH, sa namjerom da doprinese usmjeravanju građana/ki na osnovna pitanja, obaveze, moralne principe i uopšte svrhu i namjenu rada političara/ki.Ona je nastala početkom 2008. godine i predstavlja prvu takvu publikaciju u okviru rada UG Zašto ne u okviru programa “Odgovornost vlasti”. Autori publikacije su Tijana Cvjetićanin i Darko Brkan iz UG Zašto ne. U uvodnom dijelu publikacije, između ostalog, se kaže i ovo:

“Biti odgovoran/na političar/ka zahtijeva mnogo toga – prvo sebi morate odgovoriti na osnovna pitanja – zašto se uopšte baviti tim poslom, kako prenijeti svoje ideje drugima i steći njihovo povjerenje i podršku, kako stalno čuvati i graditi moralne vrijednosti, kako biti odgovoran/na prema svojim uvjerenjima i ljudima koje zastupam… sve do toga da li i kada priznati poraz i eventualno dati ostavku. Odgovori na ova pitanja zavise i od drugih, prvenstveno drugih političara/ki i partija, a onda i od medija, civilnog društva, pa sve do svake pojedinačne individue koja živi u ovom društvu. Jer, bez odgovornog/e građanina/ke, nema ni odgovornog/e političara/ke.”

Publikaciju možete preuzeti ovdje.