Podrška nezavisnoj kulturi

Podrška nezavisnoj kulturi – program podrazumijeva pružanje podrške nezavisnoj kulturi i razvoju nezavisne kulturne scene u BiH, a razvijan je paralelno sa ostalim aktivnostima organizacije. Kroz ovaj program se realizuju kulturne aktivnosti kojima se bavi UG “Zašto ne” i aktivnosti podrške drugim udruženjima i grupama. U početku ovaj program je funkcionirao u okviru sekcije organizacije pod nazivom “Equipa”, da bi nakon toga članovi organizacije u saradnji sa nekoliko kulturnih radnika kreirali kulturnu Fondaciju “Ekipa”.

Kroz ovaj program realizirane su mnogobrojne aktivnosti poput:

  • Regionalni mirovni muzički festival – 2006 godine u Sarajevu
  • Kompilacija mirovnih i aktivističkih pjesama iz regiona sa nekoliko koncerata – Rhytam Changes
  • Podrška nezavisnim festivalima (2005-2008) – festivali “Interground”, “(A) je to!”, “Pitchwise”, “Punkership for Peace”, “Aprilili”, “Dani kulture u Novom Sarajevu”
  • Međukulturna razmena između BiH i drugih evropskih zemalja Barselona-Mostar-Sarajevo (2000-2001) – podsticaj procesa pomirenja kroz razmjenu iskustava 15 mladih ljudi koji zajedno putuju kroz ove gradove