Regionalna demilitarizacija

Regionalna demilitarizacija i stvaranje mirnih i sigurnih društava – aktivne grupe u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, kroz regionalnu mrežu “Prigovor za mir”, stvaranju uslova za demilitarizaciju društava u regionu i podizanje svjesti o potrebi za pacifikacijom u regionu. U okviru ovog programa, koji je bio mnogo aktivniji u prethodnim godinama, realizirano je nekoliko desetina projekata i aktivnosti, od kojih su najvažniji sljedeći:

  • Kampanja za prigovor savjesti
  • Regionalna kampanja za demilitarizaciju svijesti
  • Regionalna mirovna karavana