Amina Izmirlić Ćatović

Amina Izmirlić Ćatović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2018. godine od kada je i članica tima UG “Zašto ne”. U radu UG “Zašto ne” učestvovala je i ranije, od 2013. godine, kroz volonterski angažman u organizaciji POINT konferencije i TechCamp Sarajevo.

U UG “Zašto ne” radi od decembra 2018. godine, najprije kao istraživačica na projektu Regionalni indeks otvorenosti, a od marta 2019. godine i na platformi Istinomjer. Na Istinomjeru trenutno pored istraživačke funkcije obavlja i funkciju zamjenice glavnog urednika.

Pored rada na Istinomjeru učestvuje i u radu drugih projekata unutar organizacije kao što su Glasometar, POINT konferencija, te Indeks otvorenosti koji obuhvata regionalni, lokalni i kantonalni indeks gdje obavlja funkciju projektne asistentice.