Boris Brkan

Rođen je 1981. godine u Sarajevu. Apsolvent je Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, odsjek  Računarstvo i informatika. Prije 11 godina u Sarajevu zajedno sa grupom mladih aktivista osnovao je UG “Zašto ne”. Zajedno sa ostalim članovima u udruženju radio je na Kampanji za prigovor savjesti u BiH, te kao administrator Regionalne mreže za prigovor savjesti u “Prigovor za mir”. U organizaciji radi kao finansijski i razvojni menadžer.