Damir Dajanović

Damir Dajanović je aktivista sa pozadinom u programiranju. Glavna područja fokusa su mu nove tehnologije kao način da se poveća politička participacija građana/ki. Osnovao je jednu od prvih omladinskih grass-roots organizacija u Bosni i Hercegovini, Omladinski pokret Revolt (Tuzla), 2005. godine. Radi u UG Zašto ne kao istraživač, te razvija nove online platforme za participaciju građana i komunikaciju sa političarima. Prije preseljenja u Sarajevo, bavio se problematikom kriminalne privatizacije fabrika u Tuzlanskom kantonu.