Danira Karović

Danira Karović je projektna i razvojna menadžerica u Zašto ne. Voditeljica je programa odgovornosti i otvorenosti vlasti. Organizaciji Zašto ne pridružila se 2012. godine i radila je na različitim projektima koje se bave provjerom činjenica, transparentnošću, otvorenim podacima i izborima. Civic tech projekti su njena strast i vjeruje da je skalabilna tehnologija, te dijeljenje znanja ključna vrijednost koju organizacija može da stvara. Držala je radionice o proaktivnoj transparentnosti i otvorenim podacima, digitalnoj sigurnosti i planiranju projekata za organizacije. Autorica je i koautorica nekoliko publikacija, te aktivno sarađuje sa drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama na različite teme.

Članica je savjetodavnog vijeća za implementaciju OGP-a u BiH i alumni Varšavske Euroatlantske ljetne akademije (WEASA).