Danira Karović

Danira je dugogodišnja aktivistkinja. Radila je na nekoliko projekata vezanih za građanska prava, izbore, nove tehnologije i kulturnu baštinu. Diplomirala je arheologiju na Univerzitetu u Sarajevu, a trenutno završava magistarski studij. Timu “Zašto ne” pridružila se 2017. godine, te radi na poziciji razvojne menadžerice i istraživačice.