Darko Brkan

je bio dio grupe mladih aktivista koji su prije preko 11 godina osnovali UG “Zašto ne”, a od prije nekoliko godina je i predsjednik organizacije. Uglavnom, većina njegovog profesionalnog, ali i volonterskog angažmana je vezana uz organizaciju i njene aktivnosti. Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i informatiku, a trenutno je MBA kandidat na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na Strateškom menadžmentu informacija. Njegovi profesionalni interesi su uglavnom vezani za teme novih tehnologija, digitalnih/socijalnih medija, izbora i povezanih procesa, političkih procesa, političkih partija i platformi, građanskog aktivizma i participacije, međunarodnih odnosa, demilitarizacije i sl. Bio je Reagan-Fascell fellow u 2012. godini u Forumu za Međunarodne Demokratske Studije u Washingtonu, gdje je istraživao kako nove informacione tehnologije mogu pomoći u radu civilnog društva. Osim toga, alumni je Akademije Političke Izvrsnosti Vijeća Evrope iz 2008, Fletcher Instituta za napredne studije nenasilnog konflikta iz 2010. i alumni je programa razmjene Sjedinjenih Američkih Država nakon učešća u IVLP programu 2009. godine. Član je upravnog odbora US Alumni Asocijacije u BiH, Fondacije “Ekipa”, a bio je i član Političkog Savjeta ACIPS-a u periodu 2010. – 2011. godine.