Skip to content
Emir Zulejhić

Emir Zulejhić

[email protected]

Emir se pridružio Udruženju građana “Zašto ne” u maju 2017. godine. Završio je jednogodišnji program “Akademija za mlade lidere u civilnom društvu” kao član prve generacije. Nakon postizanja odličnih rezultata, ostao je angažovan kao mentor za nove polaznike u drugoj i trećoj generaciji, a pored toga vodi i Alumni grupu Akademije. Kroz Alumni grupu koordiniše i omladinskom aktivističkom platfomom “Imal’ mene tu” koja zagovara veću uključenost mladih u donošenje odluka kao i povećanje političke pismenosti.

Trenutno je student dodiplomskog studija za međunarodne odnose i diplomatiju na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Sarajevu. Emir je aktivista od srednje škole gdje je bio prvo lokalni koordinator, a potom i član Upravnog odbora najveće srednjoškolske organizacije u Bosni i Hercegovini, gdje je pratio i koordinirao rad organizacije u više od 60 lokalnih zajednica. Iskusan u poljima planiranja projekata, grassroots aktivnostima na terenu, studentskim pravima i kvaliteti obrazovanja, radio je kao koordinator, trener, mentor i facilitator na desetinama projekata, istraživanja i aktivnosti širom zemlje. Do sada je bio autor nekoliko istraživanja i publikacija iz oblasti kvalitete obrazovanja i političke pismenosti, a trenutno je dio i  Alumni grupe Asocijacije srednjoškolaca u BiH. Također radi i kao trener u odjelu omladinskog obrazovanja za Fondaciju Schuler Helfen Leben i kao povremeni edukator, trener i konsultant drugih obrazovnih i omladinskih udruženja.