Skip to content
Javna Rasprava

javnarasprava.ba je web platforma na kojoj igrađani_ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice građani_ke mogu saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri; komunicirati sa izabranim parlamentarcima ili pokrenuti peticiju ili inicijativu koja će biti upućena odgovornim.