Idi na sadržaj
Javna Rasprava

Javna rasprava je interaktivna web platforma čiji je cilj približavanje zakonodavnog procesa građanima/kama i ostvarivanje direktne komunikacije između njih i nosilaca zakonodavne vlasti na državnom i entitetskom nivou, stoga pratimo rad Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, kao i Narodne skupštine Republike Srpske. Transparentnost i otvorenost zakonodavne vlasti, te informisanje građana/ki o novim zakonskim aktima i odredbama, glavni su ciljevi ovog projekta. 

U skladu s tim, na platformi Javna rasprava građani/ke mogu pronaći analize zakona koji su u proceduri u parlamentima s jednostavno objašnjenim osnovnim promjenama koje oni donose, kao i izvještaje o aktivnostima članova/ica ova tri zakonodavna tijela u BiH.