Aktuelni
Istinomjer
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Point
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Glasometar
Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Koalicija Jednakost
Građanski aktivizam
Aktuelni
Pravodaznam.ba
Odgovornost vlasti | Korištenje novih tehnologija
Završeni
Ne zaustavljajte nas
Odgovornost vlasti | Građanski aktivizam
Aktuelni
Popravimiskolu.org
Korištenje novih tehnologija | Građanski aktivizam
Aktuelni
Razglasaj.ba
Odgovornost vlasti | Građanski aktivizam
Završeni
Kampanja za smanjivanje javne potrošnje
Odgovornost vlasti
Završeni
Vodič za odgovornog političara
Odgovornost vlasti
Aktuelni
Razglasaj kampanja
Odgovornost vlasti | Građanski aktivizam
Završeni
Kampanja za prigovor savjesti
Regionalna demilitarizacija
Završeni
Dani građanskog aktivizma
Građanski aktivizam
Aktuelni
Multiplication lab
Korištenje novih tehnologija
Aktuelni
Open Government Data inicijativa u BiH
Korištenje novih tehnologija