Idi na sadržaj
Inicijativa “Partnerstvo za otvorenu vlast”

Inicijativa “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership – OGP) globalna je inicijativa za otvorenost vlasti u kojoj učestvuje veliki broj zemalja kroz koje vlade, u saradnji s civilnim društvom, rade na jačanju svoje transparentnosti. UG “Zašto ne” jedan je od pokretača ovog rada u BiH i član je i Savjetodavnog odbora inicijative za BiH od samog osnivanja inicijative u BiH.