Idi na sadržaj

Otvorenost zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini (Izvještaj za 2022. godinu)

Otvorenost izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini (Izvještaj za 2022. godinu)

Otvorenost lokalnih samouprava – rezultati 2022

Cybersecurity in BiH – Progress, Potential and Unfinished Business

Dezinformacijski narativi u BiH i regiji

Proaktivni pristup informacijama: Smjernice i prakse

Proactive disclosure of information: Guidelines and practices

Disinformation narratives in BiH and the region

Global narratives and local actors: 150 days of war in Ukraine and over 1500 disinformation in the region

Globalni narativi i lokalni akteri: 150 dana rata u Ukrajini i preko 1.500 dezinformacija u regionu

Otvorenost zakonodavne vlasti u BiH i regionu (Izvještaj za 2021. godinu)

Otvorenost izvršne vlasti u BiH i regionu (Izvještaj za 2021. godinu)

Borba protiv dezinformacijskih narativa i mapiranje teorija zavjere: Slučaj BiH

Countering disinformation narratives and mapping conspiracy theories: The case of BiH

Otvorenost parlamenata u BiH i regionu (Izvještaj za 2020. godinu)

Otvorenost izvršne vlasti u regionu i BiH (Izvještaj za 2020. godinu)

Dezinformacije u izbornom procesu u BiH

Otvorenost izvršne vlasti u regionu i BiH (Izvještaj za 2019. godinu)

Otvorenost parlamenata u regionu i BiH (Izvještaj za 2019. godinu)

Međunarodna politika kroz prizmu dezinformacija

Izborna slikovnica – Razabiranje

Otvorenost Lokalnih samouprava u BiH – Izvještaj za 2019/20.

Preko margine_Istraživanje

Izbori u BiH: Presude evropskih i domaćih sudova i dalje neimplementirane

Korupcija u BiH: Zašto je neophodna promjena reformske paradigme

Pravosuđe u BiH: Reformski izazovi i trenutno stanje

Judiciary in BiH: The reform challenges and current situation

Medijske slobode u BiH: Ključni prioriteti u procesu EU integracija

Otvorenost lokalnih samouprava u BiH (Izvještaj za 2019. godinu)

Javna uprava: Reformski izazovi i trenutno stanje

Mapa puta za dobro upravljanje za državne institucije u BiH

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Report for the year 2018)

Otvorenost izvršne vlasti u regionu i BiH (Izvještaj za 2018. godinu)

Otvorenost parlamenata u BiH i regionu (Izvještaj za 2018. godinu)

Parliamentary Openness in BiH and the Region (Report for the year 2018)

Openness of local self-governments in BiH and region (Report for the year 2018)

Parliamentary openness in BiH and the region (Proposals for the improvement of a current state)

Otvorenost pravosudnih institucija u BiH i regionu (Izvještaj za 2018. godinu)

Openness of judicial institutions in BiH and region (Report for the year 2018)

Otvorenost lokalnih samouprava u BiH i regionu (Izvještaj za 2018. godinu)

Otvorenost parlamenta u BiH i regionu (Preporuke za unaprjeđenje stanja)

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Proposals for the improvement of a current state)

Otvorenost izvršne vlasti u regionu i BiH (Preporuke za unaprjeđenje stanja)

Analysis of opportunities for CSO’s engagement through case studies in media

Sloboda i nezavisnost medija – neophodan korak ka evropskim vrijednostima

Javna uprava – stanje i tok reforme

Antikorupcija i borba protiv organizovanog kriminala

Mapa puta za dobro upravljanje za državne institucije u BiH

Roadmap on good governance for state institutions in BiH

Procjena napretka BiH u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa EU: Pravosuđe

Legitimitet i integritet izbora – neophodan korak ka evropskim vrijednostima

Openness of judicial institutions in BiH and region (Recommendations for improvements)

Otvorenost pravosudnih institucija u regionu i BiH (Preporuke za unaprjeđenje stanja )

Izvještaj o građanskom monitoringu Popisa 2013. – PopisMonitor.ba

Openness of local selfgovernments in BiH and region (Recommendations for improvements)

Otvorenost lokalnih samouprava u regionu i BiH (Preporuke za unaprjeđenje stanja)

Parliamentary Openness in BiH and the Region (Recommendations for improvements)

Otvorenost parlamenata u regionu i BiH (Preporuke za unaprjeđenje stanja)

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Recommendations for improvements)

Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i BiH (Preporuke za unaprjeđenje stanja)

Regional Road Map on Good governance for the Western Balkans

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Report for the year 2016)

Openness of judicial bodies in the region and BiH (Report for the year 2016)

Mapa puta za dobro upravljanje za državne institucije u BiH (Izvještaj za 2016. godinu)

Analiza otvorenosti lokalnih samouprava u BiH i regionu (Izvještaj za 2016. godinu)

Analysis of openness of local self-government in BiH and region (Report for the year 2016)

Otvorenost pravosuđa u regionu i BiH (Izvještaj za 2016. godinu)

Parliament openness in the region and BiH (Report for the year 2016)

Otvorenost parlamenata u regionu i BiH (Izvještaj za 2016. godinu)

Parliament openness in the region and BiH (Report for the year 2016)

Otvorenost instutucija izvršne vlasti u regionu i BiH (Izvještaj za 2016. godinu)

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Report for the year 2016)

Analiza otvorenosti lokalnih samouprava u BiH i regionu (Izvještaj za 2016. godinu)

Openness of institutions of executive power in the region and BiH (Report for the year 2016)

Otvorenost parlamenata u regionu i BIH (Izvještaj za 2016. godinu)

Otvorenost instutucija izvršne vlasti u regionu i BiH (Izvještaj za 2016. godinu)

Publikacija Ne zaUSTAVljajte nas

Izvještaj o građanskom monitoringu Popisa 2013. – PopisMonitor.ba

Report on the Civic Monitoring of the Census in BiH 2013 – Popismonitor.ba

Politička odgovornost u BiH – teorijski i praktični pristupi

Vodič za odgovorne političare/ke