Idi na sadržaj
Istinomjer

Istinomjer.ba je inicijativa koja u svom fokusu ima promociju odgovornosti političkih aktera/ki i političkih partija koje participiraju u vlasti, kao i nosilaca javnih funkcija koji imaju odgovornost prema građanima/kama BiH. Cilj je Istinomjera da politički i javni diskurs u BiH što više usmjeri ka promociji političke odgovornosti kao temeljnog principa demokratije. 

Istinomjer vrednuje izjave političkih aktera/ki i nosilaca javnih funkcija u smislu njihove istinitosti i dosljednosti kao i u pogledu ispunjavanja obećanja koja daju u svojim javnim istupima. Pored toga, Istinomjer prati ispunjavanje predizbornih obećanja iz kampanja političkih partija koje su dobile mandat da obnašaju vlast na lokalnom nivou, na nivou Kantona Sarajevo, te na entitetskom (FBiH i RS) i državnom nivou.