Idi na sadržaj
MENA program

UG “Zašto ne” radi s aktivistima/cama i organizacijama civilnog društva iz MENA regiona (Bliski istok i Sjeverna Afrika) od 2012. godine. Saradnja je počela dolaskom egipatskih aktivista/ica na POINT konferenciju 2012. godine, odmah nakon Arapskog proljeća, a nastavljena je na različite načine. Ciljevi programa jesu jačanje kapaciteta i asistencija organizacijama civilnog društva i aktivistima/cama iz MENA regiona pri korištenju tehnologija u oblastima praćenja političkih procesa, odgovornosti medija i borbe protiv dezinformacija, kao i izgradnji demokratije uopšte u ovom regionu. 

Program internship/fellowshipa najvažniji je dio ovog programa, gdje između pet i deset aktivista/ica svake godine prođe kroz program u UG “Zašto ne”, koji se sastoji od jednomjesečnog boravka u našoj organizaciji i nekoliko mjeseci rada na projektima u njihovim matičnim organizacijama. Osim ovoga, MENA aktivisti/ce svake godine dolaze na POINT konferenciju te, kao dio ovog programa, podržavamo različite projekte, poput AIN mreže, Akhbarmetera, treninga za aktiviste/ice iz Afganistana i slično.