Idi na sadržaj
Kantonalni indeks otvorenosti institucija

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je tokom 2021. i 2022. godine pilot-istraživanje otvorenosti kantonalnih institucija u BiH, koje je finansijski podržala Ambasada SAD-a u BiH. Kantonalni indeks otvorenosti istraživao je otvorenost svih deset kantonalnih vlada i skupština u BiH.

Istraživanje se sprovodilo kroz metodologiju korištenu i razvijenu u sklopu ACTION SEE mreže, koja je kreirala Regionalni indeks otvorenosti, a metodologija je bazirana na nekoliko globalnih i regionalnih indeksa koji se sprovode po različitim lokacijama u svijetu, te je prilagođena lokalnom kontekstu i potrebama regiona.