Idi na sadržaj
Izborni monitor

Online alatka za mapiranje i prijavu problema i zloupotreba na Opštim/Općim izborima 2014. imala je za cilj da građanima i građankama pruži priliku da se aktivno uključe u procese monitoringa izbora te da prijavom svih uočenih grešaka i zloupotreba utiču na to da se broj zloupotreba smanji, odnosno da se dokumentuje svaka povreda ovog procesa. U svrhu evidentiranja svih problema i nepravilnosti, Izborni monitor, kroz interaktivnu mapu u sekciji za prijavu problema, omogućavao je svim korisnicima i korisnicama da na jednostavan način i anonimno prijave uočenu nepravilnost te je lociraju kako bi ona bila vidljiva na interaktivnoj mapi.

Jedan od osnovnih ciljeva građanskog monitoringa Izbora 2014. bio je utvrđivanje i evidentiranje svih nepravilnosti koje su se desile tokom cijelog izbornog procesa u BiH, što uključuje sljedeće kategorije problema: problemi s registracijom za glasanje, nepravilnosti u vođenju kampanja, nedozvoljeno oglašavanje, nedozvoljeno nagovaranje, ucjene ili prisila, kupovina glasova, pogrešno informisanje, greške u radu biračkih odbora i izbornih komisija, kršenje izborne šutnje, onemogućavanje glasanja, nasilje i ugrožavanje slobode okupljanja ili kretanja. Svi ostali eventualni problemi mogu biti evidentirani pod oznakom “ostalo”.

Osim prijave problema, građani i građanke mogli su i da pregledaju već prijavljene probleme, vide lokacije na kojima su prijavljeni, kao i da automatski dobijaju izvještaje o svim problemima prijavljenim u nekom određenom gradu ili području.