Idi na sadržaj
Inicijativa za monitoring EU integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine neformalna je koalicija organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije. Misija na kojoj zasnivaju svoje djelovanje u različitim političkim i pravnim domenima jeste uređenje društva na ravnopravnim osnovama.

Inicijativom koordinira Sarajevski otvoreni centar, a UG “Zašto ne” njen je dio od početka i jedan je od članova osnivača mreže.