Idi na sadržaj
Razglasaj.ba

Razglasaj je web platforma koja je građanima/kama BiH pružala mogućnost da se na jednom mjestu informišu o izborima, izbornom procesu, ali i da prate vijesti iz političkog života u BiH. Putem ove platforme objavljivane su vijesti o političkim partijama u BiH i svakodnevnim događajima, kao i analize na brojne teme vezane za političke procese u zemlji. Građani/ke su također mogli/e vidjeti kandidate/kinje u svojim izbornim jedinicama, kao i razne druge informacije o izborima, na jednom mjestu i na drugačiji način nego što je to bilo na drugim online portalima.