Idi na sadržaj
Javna rasprava Lokal

Imajući u vidu značaj lokalne samouprave, 2021. godine aktivirana je platforma Javna rasprava Lokal. Ova platforma nudi uvid u rad lokalnih zajednica, pregled realizovanih i predstojećih aktivnosti gradonačelnika/ca, načelnika/ca i gradskih/općinskih vijeća te osigurava jednostavnu komunikaciju građana/ki s lokalnim vlastima. Njen je glavni cilj povećanje transparentnosti u načinu funkcionisanja lokalne samouprave uz promovisanje odgovornosti u njihovom radu, ali i osiguravanje prostora za građane/ke i njihove ideje, sugestije, pitanja i inicijative.