Idi na sadržaj
Lokalni indeks otvorenosti institucija

Lokalni indeks otvorenosti mjeri otvorenost svih 145 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini prema građanima/kama i društvu, a oslanja se na četiri ključna principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i efikasnost. Istraživanje se sprovodi kroz oko 80 indikatora, a razvijanje Lokalnog indeksa otvorenosti u Bosni i Hercegovini bilo je opravdano podacima da je upravo ovaj nivo vlasti jedan od najmanje otvorenih nivoa.

Istraživanja se sprovode kroz metodologiju korištenu i razvijenu u sklopu ACTION SEE mreže, koja je kreirala Regionalni indeks otvorenosti.