Idi na sadržaj
Koalicija Jednakost

Koalicija “Jednakost” nastala je iz potrebe da civilno društvo ima jedinstven glas u borbi protiv političke diskriminacije na etničkom principu u BiH. Inicijalno nastala kao reakcija na pokušaje političkih aktera/ki da politički sistem u BiH učine još diskriminatornijim, ubrzo se profilirala kao koalicija organizacija civilnog društva koja se bori za ukidanje diskriminacije na etničkom principu na svim nivoima vlasti. Značajne aktivnosti koalicije bile su kampanje protiv nekoliko potencijalnih legislativnih i ustavnih reformi koje bi povećale diskriminaciju, zatim kampanja za ukidanje etničke diskriminacije u kantonima u BiH, koja je bila uspješna u Kantonu Sarajevo, podrška naporima u implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv BiH te kampanje oko popisa stanovništva u BiH 2013, koje su za cilj imale podići svijest javnosti o tome da politička etnička identifikacija nije isto što i etnički identitet te da u bh. društvu postoji jaka izborna volja građana/ki koji/e ne glasaju po etničkom principu na izborima i da njihova politička prava trebaju biti poštovana.