Idi na sadržaj
Pravodaznam.ba

Pravodaznam.ba osmišljen je kao potpuno automatizovan portal za asistenciju pri podnošenju zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Cilj je projekta omogućavanje građanima/kama da putem e-maila, a pozivajući se na važeće zakone o slobodi pristupa informacijama u BiH, pošalju upite institucijama u BiH i na taj način dobiju informacije od javnog značaja.

Portal za asistenciju pri zahtjevima za slobodan pristup informacijama po uzoru na www.whatdotheyknow.com kreirao je MySociety (www.mysociety.org) iz Velike Britanije u saradnji s udruženjima iz Španije, Velike Britanije, Norveške, s Kosova i iz drugih zemalja.