Građani moraju učestvovati u raspravi o Zakonu o državnoj službi FBiH

DSC00777Tim portala javnarasprava.ba, smatrajući da javnost treba biti uključena u raspravu o ključnim zakonima, analizirao je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi, identificirao ključne promjene koje se predlažu i omogućio građanima/kama da o njemu diskutuju sa parlamentarcima/kama u Parlamentu FBiH.

Naime, Vlada Federacije BiH nastavila je sa praksom “munjevitog” predlaganja reformskih zakona, koji bi se morali naći u javnoj raspravi prije usvajanja.

Nakon Zakona o radu FBiH, koji je krajem jula ove godine usvojen bez ikakvih konsultacija sa javnošću i od čijeg je prijedloga do konačnog usvajanja prošlo tek 7 dana, sličan scenarij se ponavlja i sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH.

Vlada Federacije usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona 7. oktobra i odmah ga uputila u Parlament FBiH po hitnom postupku. O ovom zakonu će se istog dana odlučivati na sjednicama Predstavničkog doma i Doma naroda FBiH, koje su zakazane za petak, 23. oktobar.

Građanima i građankama BiH nije omogućeno da na bilo koji način utiču na tekst prijedloga ovog zakona.

Međutim, kako građani ne bi u potpunosti ostali isključeni iz ovog procesa, portal javnarasprava.ba će u naredna dva dana provoditi intenzivnu kampanju čiji je cilj potaknuti dvosmjernu komunikaciju između građana i parlamentaraca na samom portalu.

Na sljedećem linku možete postaviti pitanja parlamentarcima, te glasati za ili protiv ovog zakona ili određenih njegovih odredbi.

Ključna izmjena ovog zakona odnosi se na to da su iz primjene ovog zakona izuzete pozicije rukovodećih državnih službenika, što znači da će nosioci ovih funkcija od sada biti imenovani od strane Vlade i ministarstava, umjesto od strane Agencije za državnu službu.

Pored ove izmjene, rukovodeći državni službenici koji će stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona biti izuzeti od njegove primjene, biće raspoređeni na druga mjesta u državnoj službi.

Hitnu proceduru po kojoj bi se ovaj zakon trebao donijeti već su problematizirale nevladine organizacije Transparency International BiH i Centri civilnih inicijativa. Pored hitne procedure, ove organizacije smatraju problematičnom i činjenicu da se Vladi i ministarstvima daju značajno veće ovlasti kada je u pitanju imenovanje rukovodećih funkcionera.

TV Istinomjer: Kako se boriti protiv lažnih vijesti

Od 24. do 28. maja u Sarajevu je održana šesta po redu POINT konferencija koja je okupila predstavnike organizacija...

Alisa Karović

Gradovi i općine u BiH moraju biti mnogo otvoreniji prema građanima

Općine i gradovi u BiH ispunjavaju tek nešto više od trećine (36%) postavljenih indikatora koji daju ukupan pregled otvorenosti jedinica lokalne samouprave u pogledu transparentnosti, pristupačnosti,...

Alisa Karović

Advocacy day: Otvorenost treba biti politika svih regionalnih vlada

Point 6.0 započeo je prvom javnom prezentacijom rezultata i preporuka iz istraživanja provedenog u okviru Regionalnog indexa otvorenosti vlasti u regionu jugoistočne Europe. Indeks otvorenosti je...

Alisa Karović