Građani moraju učestvovati u raspravi o Zakonu o državnoj službi FBiH

DSC00777Tim portala javnarasprava.ba, smatrajući da javnost treba biti uključena u raspravu o ključnim zakonima, analizirao je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi, identificirao ključne promjene koje se predlažu i omogućio građanima/kama da o njemu diskutuju sa parlamentarcima/kama u Parlamentu FBiH.

Naime, Vlada Federacije BiH nastavila je sa praksom “munjevitog” predlaganja reformskih zakona, koji bi se morali naći u javnoj raspravi prije usvajanja.

Nakon Zakona o radu FBiH, koji je krajem jula ove godine usvojen bez ikakvih konsultacija sa javnošću i od čijeg je prijedloga do konačnog usvajanja prošlo tek 7 dana, sličan scenarij se ponavlja i sa Zakonom o državnoj službi Federacije BiH.

Vlada Federacije usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona 7. oktobra i odmah ga uputila u Parlament FBiH po hitnom postupku. O ovom zakonu će se istog dana odlučivati na sjednicama Predstavničkog doma i Doma naroda FBiH, koje su zakazane za petak, 23. oktobar.

Građanima i građankama BiH nije omogućeno da na bilo koji način utiču na tekst prijedloga ovog zakona.

Međutim, kako građani ne bi u potpunosti ostali isključeni iz ovog procesa, portal javnarasprava.ba će u naredna dva dana provoditi intenzivnu kampanju čiji je cilj potaknuti dvosmjernu komunikaciju između građana i parlamentaraca na samom portalu.

Na sljedećem linku možete postaviti pitanja parlamentarcima, te glasati za ili protiv ovog zakona ili određenih njegovih odredbi.

Ključna izmjena ovog zakona odnosi se na to da su iz primjene ovog zakona izuzete pozicije rukovodećih državnih službenika, što znači da će nosioci ovih funkcija od sada biti imenovani od strane Vlade i ministarstava, umjesto od strane Agencije za državnu službu.

Pored ove izmjene, rukovodeći državni službenici koji će stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona biti izuzeti od njegove primjene, biće raspoređeni na druga mjesta u državnoj službi.

Hitnu proceduru po kojoj bi se ovaj zakon trebao donijeti već su problematizirale nevladine organizacije Transparency International BiH i Centri civilnih inicijativa. Pored hitne procedure, ove organizacije smatraju problematičnom i činjenicu da se Vladi i ministarstvima daju značajno veće ovlasti kada je u pitanju imenovanje rukovodećih funkcionera.

POINT 6.0 konferencija od 24. do 28. maja

Šesto izdanje POINT konferencije održat će se u Sarajevu od 24. do 28. maja u prostoru Art kina Kriterion. Ovogodišnja...

Alisa Karović

U.G. „Zašto ne“ na Personal Democracy Forumu u Gdanjsku

Predstavnici U.G. „Zašto ne“ učestvuju u radu dvodnevne konferencije Personal Democracy Forum koja je počela juče u Gdanjsku. Ovo je peto izdanje ove konferencije koja služi kao platforma za nove...

Alisa Karović

Predstavnici U.G. Zašto ne izabrani za članove Savjetodavnog vijeća inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“

Multilateralna inicijativa „Partnerstvo za otvorenu vlast“ predstavlja novi globalni napor više uključenih faktora s ciljem obezbjeđenja konkretnog napretka na području transparentnosti i otvorenosti...

Alisa Karović