Idi na sadržaj

ACTION SEE: Dodijeljeni grantovi civilnim organizacijama

Emir Zulejhić

Grantovi za realizaciju šestomesečnih projekata dodeljeni su 18 organizacija civilnog društva iz šest zemalja: Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će u narednom periodu riješiti hitna lokalna i nacionalna pitanja kako bi unaprijedili dobro upravljanje i vladavinu prava.

Ovi grantovi posvećeni su lokalnim organizacijama civilnog društva i dodeljeni su u okviru ACTION SEE – mreže odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u projektu Jugoistočne Evrope, koju realizuje Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA-Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Nagrađeni:

Makedonija

 • Asocijacija za promociju i razvoj inkluzivnog društva INKLUZIVA – Cilj projekta “Pristup informacijama dostupnim osobama sa invaliditetom” je procjena, evaluacija i poboljšanje trenutnog nivoa pristupa koji osobe sa invaliditetom imaju na opštinske veb stranice u severoistočnom regionu Makedonije.
 • Institut za strateška istraživanja i obrazovanje – ISIE – Budno Oko – Platforma za praćenje korištenja javnih sredstava u srednjoškolskom obrazovanju Makedonije ima za cilj poboljšanje nadzora i pristupa informacijama vezanim za korištenje javnih sredstava u finansiranju srednjeg obrazovanja u Makedonija.
 • Udruženje Proficio – U fokusu: Prelazak projekta kršenja dužnosti u Makedoniji ima za cilj da doprinese implementaciji praktičnih mehanizama za uspostavljanje i institucionalizaciju visokih standarda etičkog ponašanja i dobrog upravljanja za izabrane službenike, državne službenike i opću javnost kroz lobiranje i zagovaranje u Makedoniji.
 • Zajedničke vrednosti – Komisija za odnose međuetničkih odnosa (CIR) i projekat etničkih zajednica ima za cilj jačanje međuetničkih odnosa, institucija sistema i demokratije u Makedoniji, kao i ubrzavanje procesa pridruživanja EU.

Crna Gora

 • Institut Alternativa – Povjerljiva nabavka: Cilj projekta “Bez uvida” – projekat “Bez obzira” ima za cilj poboljšanje transparentnosti i odgovornosti u procesu javne nabavke i javne potrošnje.
 • 35mm – Pravednost, a ne pristrasnost – Iskorišćavanje kronizma! projekat ima za cilj formiranje mreže organizacija civilnog društva, medija i pojedinaca protiv kronizma koji će igrati proaktivnu ulogu u iskorjenjivanju kronizma na lokalnom i nacionalnom nivou, a takođe će podići svijest javnosti i podstaknuti javni dijalog o kronizmu i zapošljavanju u javnoj upravi o partijskoj pripadnosti.
 • Volonterska inicijativa Podgorica – Osnovni cilj projekta Transparent Schools, Better Education jeste istraživanje i poboljšanje nivoa transparentnosti crnogorskih srednjih škola, kao i istraživanje i poboljšanje nivoa objavljenih informacija na web stranicama ovih škola u skladu sa Zakonom o Slobodan pristup javnim informacijama.
 • Grupa za monitoring Ulcinj – MogUL – Projekat transparentnosti za odgovornost ima za cilj angažovanje novinara, medija kao i građana kako bi uticalo na povećanje transparentnosti javnih institucija i administrativnih tijela.

Albanija

 • Evropska asocijacija mladih – Pristup informacijama, Projekat javne kampanje protiv neformalnosti i korupcijske prakse ima za cilj da testira transparentnost i odgovornost javnih institucija pred publikom, sa posebnim fokusom na mlade preduzetnike.
 • Nova vizija 2016. – Projekat slobode informisanja kroz multimedijalni projekat ima za cilj poboljšanje slobode govora u Albaniji kroz promociju Zakona o pravu na informacije, a podstičući transparentnost javnih institucija korištenjem kreativnih metoda.
 • Ljudi u fokusu – Nadgledanje i preporuke za poboljšanje administrativnih usluga građanima u projektu Upravnog suda u Tirani imaju za cilj ocjenu kvaliteta administrativnih sudskih službi i izradu preporuka za njegovo poboljšanje.
 • Otpor građana (Qendresa Qytetare) – Otpor korupciji u projektu visokog obrazovanja će informisati učenike o negativnim posledicama korupcije na ekonomiju i društvo i obučiti ih kako se suoči sa korupcijom.

Kosovo

 • Nevladina organizacija KOHA – Informisani i aktivno građanstvo kroz projekat Zakona o slobodi pristupa ima za cilj tražiti veću transparentnost i odgovornost od opštinskih vlasti, da informiše građane o zakonima i propisima koji se odnose na slobodu informisanja i donošenje odluka kako bi se poboljšalo učešće građana u javnim politikama putem transparentnosti i odgovornosti.

Serbia

 • Narodni parlament – OCD za projekat bolje odgovornosti u lokalnim javnim finansijama ima za cilj uspostavljanje novih standarda i politika odgovornosti za upravljanje lokalnih javnih finansija u Leskovcu i Vranju.
 • Zaštita potrošača – jačanje vladavine prava kroz zaštitu potrošača ima za cilj podsticanje poštovanja zakona od strane institucija i kompanija koje posluju u Srbiji, kao i podizanja svijesti o njihovim i pravima potrošača.
 • Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK – Ko je ko u lokalnoj upravi Rasinskog okruga? projekat je sastavljen od dva segmenta: kreiranje i objavljivanje baze podataka sa 60 zvaničnika lokalnih samouprava u tri opštine (Krushevac, Varvarin i Trstenik) uz pomoć medija i istraga o ispunjavanju izbornih obećanja od strane zvaničnika i objavljivanja izvještaja .

Bosnia and Herzegovina

 • Centar za građansku saradnju – U cilju odgovornosti lokalne vlasti: Poboljšanje komunikacije između lokalnih zajednica ima za cilj poboljšanje komunikacije lokalnih zajednica sa građanima, opštinskim vlastima i medijima u šest opština u Bosni i Hercegovini.
 • Pro Educa – Zapošljavanje lokalnih uprava prije i posle lokalnih izbora u Republici Srpskoj ima za cilj da locira nivo zaposlenosti tokom izborne godine i riješi ovo pitanje kako bi eliminisao ovu prepreku prema demokratskom društvu.

 

ACTION SEE – Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u projektu JIE implementira Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Cilj projekta je povećati uključivanje civilnog društva i medijskih organizacija u procese donošenja odluka i kreiranje javnog mnijenja i politika, kao i podizanje kapaciteta građanskih društava za rješavanje osjetljivih pitanja.