ACTION SEE: Dodijeljeni grantovi civilnim organizacijama

Grantovi za realizaciju šestomesečnih projekata dodeljeni su 18 organizacija civilnog društva iz šest zemalja: Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će u narednom periodu riješiti hitna lokalna i nacionalna pitanja kako bi unaprijedili dobro upravljanje i vladavinu prava.

Ovi grantovi posvećeni su lokalnim organizacijama civilnog društva i dodeljeni su u okviru ACTION SEE – mreže odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u projektu Jugoistočne Evrope, koju realizuje Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA-Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Nagrađeni:

Makedonija

 • Asocijacija za promociju i razvoj inkluzivnog društva INKLUZIVA – Cilj projekta “Pristup informacijama dostupnim osobama sa invaliditetom” je procjena, evaluacija i poboljšanje trenutnog nivoa pristupa koji osobe sa invaliditetom imaju na opštinske veb stranice u severoistočnom regionu Makedonije.
 • Institut za strateška istraživanja i obrazovanje – ISIE – Budno Oko – Platforma za praćenje korištenja javnih sredstava u srednjoškolskom obrazovanju Makedonije ima za cilj poboljšanje nadzora i pristupa informacijama vezanim za korištenje javnih sredstava u finansiranju srednjeg obrazovanja u Makedonija.
 • Udruženje Proficio – U fokusu: Prelazak projekta kršenja dužnosti u Makedoniji ima za cilj da doprinese implementaciji praktičnih mehanizama za uspostavljanje i institucionalizaciju visokih standarda etičkog ponašanja i dobrog upravljanja za izabrane službenike, državne službenike i opću javnost kroz lobiranje i zagovaranje u Makedoniji.
 • Zajedničke vrednosti – Komisija za odnose međuetničkih odnosa (CIR) i projekat etničkih zajednica ima za cilj jačanje međuetničkih odnosa, institucija sistema i demokratije u Makedoniji, kao i ubrzavanje procesa pridruživanja EU.

Crna Gora

 • Institut Alternativa – Povjerljiva nabavka: Cilj projekta “Bez uvida” – projekat “Bez obzira” ima za cilj poboljšanje transparentnosti i odgovornosti u procesu javne nabavke i javne potrošnje.
 • 35mm – Pravednost, a ne pristrasnost – Iskorišćavanje kronizma! projekat ima za cilj formiranje mreže organizacija civilnog društva, medija i pojedinaca protiv kronizma koji će igrati proaktivnu ulogu u iskorjenjivanju kronizma na lokalnom i nacionalnom nivou, a takođe će podići svijest javnosti i podstaknuti javni dijalog o kronizmu i zapošljavanju u javnoj upravi o partijskoj pripadnosti.
 • Volonterska inicijativa Podgorica – Osnovni cilj projekta Transparent Schools, Better Education jeste istraživanje i poboljšanje nivoa transparentnosti crnogorskih srednjih škola, kao i istraživanje i poboljšanje nivoa objavljenih informacija na web stranicama ovih škola u skladu sa Zakonom o Slobodan pristup javnim informacijama.
 • Grupa za monitoring Ulcinj – MogUL – Projekat transparentnosti za odgovornost ima za cilj angažovanje novinara, medija kao i građana kako bi uticalo na povećanje transparentnosti javnih institucija i administrativnih tijela.

Albanija

 • Evropska asocijacija mladih – Pristup informacijama, Projekat javne kampanje protiv neformalnosti i korupcijske prakse ima za cilj da testira transparentnost i odgovornost javnih institucija pred publikom, sa posebnim fokusom na mlade preduzetnike.
 • Nova vizija 2016. – Projekat slobode informisanja kroz multimedijalni projekat ima za cilj poboljšanje slobode govora u Albaniji kroz promociju Zakona o pravu na informacije, a podstičući transparentnost javnih institucija korištenjem kreativnih metoda.
 • Ljudi u fokusu – Nadgledanje i preporuke za poboljšanje administrativnih usluga građanima u projektu Upravnog suda u Tirani imaju za cilj ocjenu kvaliteta administrativnih sudskih službi i izradu preporuka za njegovo poboljšanje.
 • Otpor građana (Qendresa Qytetare) – Otpor korupciji u projektu visokog obrazovanja će informisati učenike o negativnim posledicama korupcije na ekonomiju i društvo i obučiti ih kako se suoči sa korupcijom.

Kosovo

 • Nevladina organizacija KOHA – Informisani i aktivno građanstvo kroz projekat Zakona o slobodi pristupa ima za cilj tražiti veću transparentnost i odgovornost od opštinskih vlasti, da informiše građane o zakonima i propisima koji se odnose na slobodu informisanja i donošenje odluka kako bi se poboljšalo učešće građana u javnim politikama putem transparentnosti i odgovornosti.

Serbia

 • Narodni parlament – OCD za projekat bolje odgovornosti u lokalnim javnim finansijama ima za cilj uspostavljanje novih standarda i politika odgovornosti za upravljanje lokalnih javnih finansija u Leskovcu i Vranju.
 • Zaštita potrošača – jačanje vladavine prava kroz zaštitu potrošača ima za cilj podsticanje poštovanja zakona od strane institucija i kompanija koje posluju u Srbiji, kao i podizanja svijesti o njihovim i pravima potrošača.
 • Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK – Ko je ko u lokalnoj upravi Rasinskog okruga? projekat je sastavljen od dva segmenta: kreiranje i objavljivanje baze podataka sa 60 zvaničnika lokalnih samouprava u tri opštine (Krushevac, Varvarin i Trstenik) uz pomoć medija i istraga o ispunjavanju izbornih obećanja od strane zvaničnika i objavljivanja izvještaja .

Bosnia and Herzegovina

 • Centar za građansku saradnju – U cilju odgovornosti lokalne vlasti: Poboljšanje komunikacije između lokalnih zajednica ima za cilj poboljšanje komunikacije lokalnih zajednica sa građanima, opštinskim vlastima i medijima u šest opština u Bosni i Hercegovini.
 • Pro Educa – Zapošljavanje lokalnih uprava prije i posle lokalnih izbora u Republici Srpskoj ima za cilj da locira nivo zaposlenosti tokom izborne godine i riješi ovo pitanje kako bi eliminisao ovu prepreku prema demokratskom društvu.

 

ACTION SEE – Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u projektu JIE implementira Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Vestminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Cilj projekta je povećati uključivanje civilnog društva i medijskih organizacija u procese donošenja odluka i kreiranje javnog mnijenja i politika, kao i podizanje kapaciteta građanskih društava za rješavanje osjetljivih pitanja.

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT...

Sofija Tovarovic

Održana je druga radionica ACTION SEE mreže

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic

Sarajevo domaćin panel-diskusije o evoluciji propagandnih narativa o Ukrajini

Povodom godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ured EU u Bosni i Hercegovini organizirali su prošle sedmice u Sarajevu panel-diskusiju pod...

Sofija Tovarovic