Idi na sadržaj

ACTION SEE

ACTION SEE je mreža organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju odgovornosti i transparentnosti vlade u regiji jugoistočne Europe, podizanjem potencijala građanskog aktivizma i građanskog sudjelovanja, promicanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda na internetu i izgradnji kapaciteta i interesa unutar organizacija civilnog društva i pojedinaca u regiji, korištenjem tehnologije u promociji demokracije.

Osnovni članovi mreže su Metamorfoza iz Makedonije, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije i Udruženje građana “Zažto Ne”.  Surađujemo i s partnerima iz Albanije, Kosova i Hrvatske, kao i partnerima iz drugih zemalja Europe i svijeta.

Članovi mreže obvezuju se raditi na sljedećim ciljevima:

Povećana međusektorska suradnja na pitanju državne odgovornosti i transparentnosti s posebnim naglaskom na korištenje novih tehnologija civilnog društva, ali također i pitanja vezana uz sudjelovanje građana i procesa demokratizacije općenito;
Povećan utjecaj regionalne mreže i civilnog društva općenito na poboljšanje odgovornosti i transparentnosti vlade u zemljama regije kroz pojačano zagovaranje, praćenje i podizanje svijesti, kao i poboljšanje regionalnog dijaloga o tim temama;
Bolja vidljivost, poboljšano iskustvo i dijeljenje resursa i poboljšana stručnost organizacija uključenih u regionalnu mrežu, kao i povećano poznavanje rada civilnog društva koje se bavi promicanjem demokratizacije, odgovornosti i transparentnosti na postojećim projektima i alatima u drugim dijelovima regije i svijeta;
Poboljšani regionalni dijalog i stručnost u korištenju ICT-a za korištenje građanskog društva;
Informacijska tehnologija prihvaćena je kao jedan od glavnih strateških alata za rad na odabranim pitanjima od strane organizacija u regiji;
Promicati i štititi ljudska prava i slobode na Internetu.