Idi na sadržaj

Ako se zatvore popisna pitanja, jedina opcija će biti bojkot popisa!

Koalicija JEDNAKOST
Koalicija JEDNAKOST

Odluka o obliku pitanja o etničkom/nacionalnom i vjerskom izjašnjavanju, te maternjem jeziku u popisnoj formi, predstavlja jednu od najvažnijih odluka za validnost i legitimnost predstojećeg Popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Koalicija “Jednakost”najoštrije osuđuje neodgovorno ponašanje Vijeća ministara, koje je, zaključcima sa posljednje sjednice, izbjeglo da preuzme odgovornost za ovu odluku i prebacilo je na Agenciju za statistiku BiH. Ukoliko ovakva neodgovornost dovede do zatvaranja popisnih pitanja, jedina opcija će biti bojkot diskriminatornog popisa.

Nastavljajući sa netransparentnim vođenjem ovog procesa, Vijeće ministara je javnosti saopštilo samo to da je Agenciji naložilo da formu osjetljivih pitanja izabere u “saglasnosti sa ustavnim i zakonskim odredbama”. Budući da ustavi i zakoni u BiH ne sadrže nikakve provizije o obliku ovih pitanja pitanja na popisu, ovakvo očitovanje se može shvatiti samo kao obmanjivanje javnosti, koje je utoliko očiglednije samim tim što se Vijeće ministara u svojim instrukcijama Agenciji nije pozvalo na preporuke EUROSTAT-a, primjene dobre prakse u Evropskim državama, pa čak ni na do sada zaprimljene preporuke Međunarodne promatračke misije.

Također, Vijeće ministara još uvijek nije objavilo dva posljednja izvještaja međunarodne posmatračke misije, u očitom pokušaju da od očiju javnosti sakrije sve nalaze koje je ovo nezavisno tijelo imalo o procesu organizovanja popisa i provođenja probnog popisa.

S obzirom na sve navedeno, opravdane su sumnje da je ovakvo postupanje rezultat političkih pritisaka da se popisnica vrati u diskriminatornu formu i uvertira za “zatvaranje” osjetljivih pitanja suprotno svim međunarodnim preporukama. Samim tim, ono neminovno izaziva i sumnju u dobre namjere svih involviranih aktera, te se postavlja pitanje da li se na ovaj način pokušavaju stvoriti i uslovi za manipulaciju “rezultatima” popisa.

Naglašavamo da ćemo, u slučaju zatvaranja popisnice na senzitivnim pitanjima, sve članove Vijeća ministara smatrati lično odgovornim za direktnu diskriminaciju građana i građanki Bosne i Hercegovine, te da ćemo biti primorani da pozovemo građane i građanke da bojkotuju predstojeći popis i da na narednim izborima uskrate svoj glas svim partijama iz kojih dolaze aktuelni ministri u Vijeću Ministara.

Imajući sve ovo na umu, pozivamo Agenciju za statistiku BiH, na čelu sa gospodinom Zdenkom Milinovićem, da se u donošenju odluke vodi Ustavom BiH, čiji je sastavni dio Evropska konvencija o ljudskim pravima i građanskim slobodama koja najoštrije osuđuje i zabranjuje svaki vid diskriminacije; preporukama EUROSTAT-a i Međunarodne posmatračke misije i evropskom praksom u provođenju popisa, te da ova pitanja, u skladu sa svim navedenim, ostavi potpuno otvorenim. Pozivamo Vijeće ministara da preuzme odgovornost za ove procese, hitno objavi izvještaje Međunarodne posmatračke misije, zaustavi pokušaje diskriminacije u popisnim pitanjima i da se ne poigrava evropskom budućnošću BiH ignorišući evropske standarde i dovodeći u pitanje legitimnost Popisa stanovništva u BiH.

Na kraju, pozivamo i sve dužnosnike Evropske Unije u BiH da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju zaštitu ljudskih prava i demokratskih standarda u kontekstu provođenja popisa, te da se postaraju da se novcem evropskih poreskih obveznika koji je uložen u popis u BiH, ne finansira diskriminacija građana i građanki Bosne i Hercegovine.