Idi na sadržaj

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Sofija Tovarović

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za predstojeće izbore, te će ih građani/ke Bosne i Hercegovine imati priliku birati i tokom Općih izbora 2022. godine. Četiri godine parlamentarnog staža u okviru prethodnog mandata bile su dovoljne da se javnost uvjeri u (ne)rad parlamentaraca/ki kojima su birači/ce poklonili svoje povjerenje. Neki od tih parlamentarca/ki podnijeli su nemali broj inicijativa tokom mandata 2018 – 2022, dok pojedini, kako pokazuju podaci web alata Parlametar BiH, koji prati rad PSBiH (kroz sjednice, legislativu, prisutnost na glasanjima, poslanička i delegatska pitanja i inicijative i na taj način pruža uvid u (ne)aktivnosti svih zastupnika/ca), nisu predložili nijednu inicijativu ili su podnijeli neznatan broj njih. Ipak, i oni se nalaze na izbornim listama predstojećih općih izbora. 

U svjetlu toga, Parlametar BiH donosi pregled zabilježenih aktivnosti koje su aktuelni parlamentarci/ke ostvarili tokom proteklog mandata u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a koji se nalaze i na kandidatskim listama za Opće izbore 2022. Putem platforme Parlametar, kao naprednog alata koji omogućava informisanje o radu PSBiH i cjelokupan proces donošenja odluka u ovom najvažnijem zakonodavnom tijelu čini transparentnim, izdvojili smo parlamentarce/ke koji su podnijeli najmanje, odnosno najviše inicijativa, kao i statistiku njihovog (ne)prisustva sjednicama i (ne)učešća u glasanju.

Parlamentarci/ke koji su podnijeli najmanji broj inicijativa i pitanja tokom mandata 2018 – 2002, a koji su se kandidovali i na predstojećim izborima, sljedeći su:

Prema statistici Parlametra BiH, parlamentarci/ke koji su najmanje prisustvovali sjednicama domova su:

Najaktivniji parlamentarci/ke po broju podnijetih pitanja/inicijativa su:

Bitno je naglasiti da pojedini parlamentarci/ke koji su imali visok postotak prisustva na sjednicama na istima nisu uvijek glasali. Tako, prema podacima Parlametra BiH, parlamentarci/ke koji su najviše doprinijeli u donošenju odluka putem glasanja su:

Fotografija naslovnice: Jennifer Boyer

Više o ovim podacima možete saznati na platformi Parlametar BiH.

 

Piše: Elma Datzer

(javnarasprava.ba)