Idi na sadržaj

BH građani ne znaju šta su evropske integracije

euKrajem godine treba da se prezentira izvještaj Evropske komisije o napretku BiH ka Evropskoj uniji.

Pošto je BiH odavno stala na evropskom putu Centar za političke studije i Fondacija Heinrich Boll održali su okrugli stol o ulozi civilnog društva u procesu evropskih integracija.

Predstavnik Centra za političke studije Damir Banović, ukazao je na potencionalne mogućnosti civilnog društva da budu dio evropskog procesa BiH.

Centar za političke studije je dio inicijative za monitoring procesa evropskih integracija, neformalne mreže nevladinih organizacija. Cilj nam je da se kroz analize i i izradu alternativnog izvještaja o napretku BiH ukaže na sve negativne i pozitivne mjere koje se poduzele vlade u BiH u pravcu primjene evropskih standarda i ispunjavanja uslova za priključenje‘ – pojasnio je Banović.

Od nevladinog sektora se očekuje da se građanima približe evropske integracije, kazala je Dina Bajraktarević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA.

‘Nevladine organizacije trebale bi informirati građane o Evropskoj uniji organiziranjem okruglih stolova, pošto građani veoma malo znaju o evropskim integracijama.

Treba ukazati na prednosti i mane koje nam donose evropske integracije. Naši političari osim što se slažu da bi BiH trebala ući u EU nemaju niti jedno rješenje kako to i ostvariti’ – dodala je Bajraktarević.

Darko Brkan koji predvodi Udruženje građana ‘Zašto ne?’, nada se da će nevladine organizacije napraviti presjek šta se događa sa BiH na putu ka EU.

‘Posljednja istraživanja ukazuju da tri četvrtine stanovnika BiH žele što prije u EU. Međutim, građani uopće ne znaju šta su evropske integracije, šta nam donose i koja su trenutno pitanja vezana za evropske integracije jer se nalazimo u velikom zastoju’ – izjavio je Brkan.

Brkan ne očekuje od aktuelnih političara da povedu BiH ka evropskim integracijama.

‘Naši političari bit će spremni da uđemo u EU kada se oni penzionišu. Hrvatska je ušla u EU a Parlament BiH ne radi već mjesec dana. Samo kada bi se bavili pitanjima evropskih integracija imali bi i previše posla‘ – zaključio je Brkan.