Idi na sadržaj

CSF 2023: Proširenje digitalnog tržišta EU na Zapadni Balkan donosi obostranu korist

Sofija Tovarović

Think tank forum civilnog društva (CSF) u okviru Berlinskog procesa trebao bi se održati 14. i 15. oktobra u Tirani. Glavni cilj CSF-a je omogućiti konstruktivne rasprave o regionalnim izazovima. Forum je strukturiran oko sedam tematskih radnih skupina, a svaku vode organizacije civilnog društva iz regije. Ove radne skupine aktivno su sudjelovale u sveobuhvatnom procesu konzultacija, uključujući civilno društvo i regionalne stručnjake/inje, kako bi zajedno formulirale preporuke politike.

Tokom drugog dana foruma u Tirani, na panelu pod nazivom “Tragajući van digitalne ograde” ( engl. “Reaching Over the Digital Fence”), regionalni/e stručnjaci/kinje imat će priliku raspravljati o tome kako regulativa EU može pomoći u poboljšanju digitalnih tržišta i usluga u Zapadnom Balkanu.

O glavnim izazovima i preporukama u području digitalizacije razgovarali smo s Darkom Brkanom iz sarajevske organizacije “Zašto ne” koja je vodila radnu skupinu za digitalizaciju i povezivost. Brkan je za EWB pojasnio kako je digitalizacija proces koji obuhvaća vrlo široko polje i velik broj sudionika, što pak predstavlja brojne izazove na ovom području.

“Među glavnim izazovima nedvojbeno je nedostatak resursa i kapaciteta u zemljama regije za proces digitalizacije, rascjepkanost i nedostatak koordinacije među institucijama u provedbi i formuliranju propisa potrebnih za digitalnu transformaciju, nemogućnost razvoja infrastruktura iz različitih razloga, kao i nezadovoljavajuća razina digitalne i informacijske pismenosti građana/ki”, rekao je Brkan.

Napomenuo je kako se digitalizacija suočava s brojnim izazovima na globalnom nivou a koji se ne mogu riješiti na nacionalnoj razini.

“To uključuje pitanja vezana uz regulaciju digitalnih usluga i tržišta, prvenstveno potrebu za povećanjem sigurnosti digitalnog okruženja od strane velikih online platformi”, objasnio je Brkan.

Naglasio je da je to problem koji pogađa sve aspekte digitalnog razvoja. “Vjerujemo da se zemlje u regiji moraju što prije uključiti u regulatorne procese koji se trenutno odvijaju unutar EU”, dodao je Brkan.

Kad je riječ o angažmanu EU u digitalnoj transformaciji Zapadnog Balkana, Brkan je ocijenio da je EU vrlo angažirana, od financiranja projekata i praćenja procesa digitalizacije do pružanja pomoći, potpore usklađivanju zakonodavstva sa standardima EU, te sudjelovanja u EU inicijativama povezanim sa digitalnom agendom.

Međutim, vjeruje da bi se učinci ovih procesa mogli uveliko pojačati zajedničkim nastojanjem da se olakša rana integracija zemalja u regiji u jedinstveno digitalno tržište EU-a.

“To bi svima nama omogućilo, osim usklađivanja sa zakonodavstvom EU, da imamo koristi od ovog procesa. Pitanja vezana uz online sigurnost, zaštitu maloljetnika/ca i drugih ranjivih skupina, transparentnost u političkim kampanjama, širenje nezakonitog i štetnog sadržaja i mnogi drugi su izazovi s kojima se zemlje u regiji vjerojatno same neće moći učinkovito suočiti”, istakao je Brkan.

Europeanwesternbalkans.com