Idi na sadržaj

Da li je i kome Program reformi BiH prioritet?

Denis Čarkadžić

Iako su usvajanje, slanje u NATO, ali i puna implementacija preuzetih obaveza iz Programa reformi BiH bili uslov za imenovanje, kako mandatara Tegeltije, tako i cjelokupnog aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH, više od pola godine kasnije jasno je da Vijeće ministara BiH nije ispunilo svoje obaveze u tom pogledu.

Predsjedništvo BiH na 44. vanrednoj sjednici održanoj 19. 11. 2019. godine donijelo je odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku da će, u roku od jednog dana nakon što Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) potvrdi imenovanje predsjedavajućeg i ministara Vijeća ministara BiH, u NATO sjedište u Bruxellesu biti dostavljen dokument pod nazivom Program reformi Bosne i Hercegovine.

Kao što je ovom odlukom bilo predviđeno, novi saziv Vijeća ministara BiH od strane Predstavničkog doma PS BiH imenovan je 23. 12. 2019. godine, a nepuni sat kasnije, predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić potvrdio je da je Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat u sjedište Alijanse istoga dana u 16 00 časova:

Dokument je predat tačno u 16 sati.

Željko Komšić, 23. decembar 2019.

Podsjećamo, javnost u Bosni i Hercegovini još uvijek nije imala priliku da od strane nadležnih institucija bude upoznata sa zvaničnim sadržajem Programa reformi BiH.

Početkom februara 2020. godine Tegeltija je ustvrdio da će Vijeće ministara BiH “sa punom odgovornošću ispunjavati svoj dio obaveza u vezi za Programom reformi BiH”.

“Što se tiče Vijeća ministara, mi imamo Program reformi, tamo su definisane naše obaveze” izjavio je tada Tegeltija, te dodao da će ovaj organ izvršne vlasti “zajedno sa onim drugima koji imaju svoje obaveze raditi na njihovoj realizaciji”:

U Programu reformi definisane su obaveze koje stoje pred Savjetom ministara i vladama entiteta. Siguran sam da će svi oni koji su zaduženi ispunjavati svoj dio obaveza.

Zoran Tegeltija, 07. februar 2020.

Međutim, ovo Tegeltijino obećanje ostalo je neispunjeno obzirom da je, kako su 9. 6. 2020. godine za portal Klix.ba potvrdili iz Ministarstva odbrane BiH, provođenje Programa reformi BiH, pored pandemije novog korona virusa, zastalo i zbog neusvajanja Budžeta za 2020. godinu na državnom nivou.

S tim u vezi, iz Ministarstva odbrane BiH tom prilikom su podsjetili da su, nakon što je Predsjedništvo BiH 19. 11. 2019. godine usvojilo Program reformi BiH, od strane ovog ministarstva utvrđeni zadaci, ovlaštenja, rokovi i odgovornosti u okviru aktivnosti na provođenju predmetnog dokumenta, te da je formiran Tim za implementaciju Programa reformi BiH iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH:

Izvršena je priprema Plana provođenja ‘Programa reformi Bosne i Hercegovine’ iz nadležnosti ove institucije te je usaglašen Okvirni plan implementacije dokumenta Program reformi BiH koji je odobrio ministar odbrane.

Ministarstvo odbrane BiH, 9. juni 2020.

Kako je još navedeno, okvirnim planom provođenja Programa reformi BiH iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH utvrđene su 72 aktivnosti, dok u 16 aktivnosti Ministarstvo odbrane BiH sarađuje s drugim institucijama Bosne i Hercegovine.

Nažalost, u periodu privremenog finansiranja, kada su raspoloživa sredstva na nivou tekućih rashoda iz prethodne godine, nije moguće vršiti nabavke na kapitalnim izdacima, izuzev ranije odobrenih višegodišnjih projekata za koje također nedostaju potrebna sredstva.

Ministarstvo odbrane BiH, 9. juni 2020.

Međutim, problemima u podršci ispunjavanju obaveza preuzetih iz Programa reformi BiH od strane Vijeća ministara BiH tu nije bio kraj. Naime, nakon što je na 9. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 18. 6. 2020. godine usvojen Nacrt Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH, javnosti je ubrzo potvrđeno da upravo za Program reformi BiH, Nacrtom nisu predviđena sredstva potrebna za njihovu potpunu implementaciju. Povodom toga, svoje nezadovoljstvo nije krio ministar odbrane BiH, Sifet Podžić:

Mnogo sam ljut. I kao ministar odbrane i kao član Vijeća ministara moram izraziti veliko nezadovoljstvo što nisu prepoznate potrebe koje proizilaze iz programa reformi BiH u budžetu i što se odražava na hitnu modernizaciju Oružanih snaga BiH. Sada ne znam da li ministarstvo finansija, odnosno kolega Vjekoslav Bevanda želi poslati poruku, kao predlagač budžeta, da ne podržava NATO put BiH kada znamo da smo poslali Program reformi u Brisel.

Sifet Podžić, 18. juni 2020.

Ministar Podžić jedini je ministar koji nije podržao usvajanje Nacrta Zakona o Budžetu institucija BiH.

Na sastanku sa komandantom NATO Štaba u Sarajevu, generalom Williamom Edwardsom, održanim 24. 6. 2020. godine, Podžić je još jednom izrazio zabrinutost i nezadovoljstvo umanjenjem planiranog Budžeta Ministarstva odbrane za 2020. godinu. Kako je tim povodom navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane BiH, to će “otežati implementaciju dokumenta Programa reformi koji je usvojen od strane NATO-a u Briselu u decembru 2019. godine, kao i planirani proces modernizacije Oružanih snaga BiH”.

Uprkos tome, mi ćemo nastaviti ispunjavati obaveze iz Programa reformi koje ne zahtijevaju puno novčanih sredstava, a već imamo rezultate u procesu knjiženja perspektivne vojne imovine, regionalnoj saradnji i nekim drugim segmentima.

Sifet Podžić, 24. juni 2020.

Nekoliko dana kasnije, ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevandan istakao je da je usvajanje Nacrta Budžeta, uz uzimanje u obzir iznenadnih prioriteta nakon koronavirusa, “dobra poruka i da će u drugoj polovini godine snažnije odgovoriti na aktuelne izazove”.

Međutim, zanimljivo je da u svojoj izjavi u te izazove nije uvrstio i provođenje obaveza iz Programa reformi BiH:

Zbog toga smatram da je usvajanje nacrta budžeta u Vijeću ministara i njegovo upućivanje ustavnom predlagaču, Predsjedništvu BiH, dobra poruka i da ćemo u drugoj polovici godine imati osigurana sredstva za započete projekte kako bismo snažnije odgovorili na akutna pitanja, poput migrantske krize i ispunjava uvjeta za pridruživanje Evropskoj uniji.

Vjekoslav Bevanda, 29. juni 2020.

Iako su usvajanje, slanje u NATO, ali i puna implementacija preuzetih obaveza iz Programa reformi BiH bili uslov za imenovanje kako mandatara Tegeltije, tako i cjelokupnog aktuelnnog saziva Vijeća ministara BiH, više od pola godine kasnije jasno je da Vijeće ministara BiH nije ispunilo svoje obaveze u tom pogledu.

Osim toga, izostavljanje dijela sredstava iz Nacrta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, a koji su trebali omogućiti puno provođenje Programa reformi BiH, još je jedan jasan znak da i pored međunarodnih, ali i obevaza preuzetih pred domaćom javnošću, za neke političke opcije u BiH zadaci i ciljevi iz Programa reformi BiH nisu visoko na listi prioriteta.

(Istinomjer.ba)